Verdidebatt

UNE tar feil på ­alvor

Dersom UNE returnerer noen til forfølgelse, svikter vi fundamentalt. Derfor er alle som jobber i UNE meget bevisste på dette.

Ketil Larsen

Juridisk fagdirektør 
i Utlendingsnemnda

Vårt Land omtaler 6. ­januar feil begått av ­Utlendingsnemnda (UNE). Avisen har i den forbindelse innhentet kommentarer fra Ann-Magrit Austenå i NOAS og professor Elisabeth Gording Stang. UNE vil gjerne supplere noen av disse kommentarene.

UNEs viktigste oppgave er å gi beskyttelse til dem som trenger det. En feilaktig innvilgelse i en asylsak bryter ikke mot rettssikkerheten. Derimot svikter UNE fundamentalt dersom vi returnerer noen til forfølgelse. Dette er noe alle som jobber i UNE er meget bevisste på.

Enkelteksempler

Derfor tar vi påstander om slike feil i ­enkeltsaker seriøst, for eksempel med en intern etterprøving av saksbehandlingen og undersøkelser gjennom utenrikstjenesten. Dessverre har vi sett noen enkelteksempler hvor returnerte har blitt utsatt for overgrep etter retur til hjemlandet.

En sikkerhetshendelse etter ­retur behøver ikke å ha sammenheng med anførsler i asylsaken, men i de sakene som Vårt Land omtaler, var det en slik sammenheng. Det er imidlertid lite som tyder på at slike hendelser er systematiske, strukturelle eller skyldes ressursmangel, slik oppslaget i Vårt Land kan gi inntrykk av. Selv om det er til liten trøst for de berørte, er det svært sjelden at noen har blitt returnert til forfølgelse eller at dette skyldes feil av UNE.

UNE er et rettssikkerhets­organ og innretter seg etter rettspraksis. Borgeren av Rwanda i oppslaget i Vårt Land, fikk verken medhold av UDI, i nemndmøte i UNE eller av Oslo tingrett. Saksbehandlingen var altså både grundig og ble etterprøvd av domstolen. Når resultatet ­likevel ble feil, viser vår interne gjennomgang av det beror på konkrete omstendigheter i den aktuelle saken.

Romslig tvilsmargin

En utfordring med asylsaker er at de ofte må avgjøres på grunnlag av manglende eller usikre bevis, og at det kan være vanskelig å kontrollere anførsler som gjelder hendelser i hjemlandet. Derfor har vi en romslig tvilsmargin til asylsøkernes fordel. Vår holdning er at det er bedre å gi en asyltillatelse for mye enn det motsatte. Samlet sett har da også et stort flertall av asylsøkere fått innvilget opphold i Norge de senere år, enten av UDI i første instans eller av UNE som klageorgan.

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt