Verdidebatt

Donald og Maldonado – og andre apostler (ute og hjemme)

For ikke så mange år siden ville de fleste sett det som utenkelig at man i 2020 skulle oppleve forsøk på å bygge sterke, aggressive allianser mellom politisk og religiøs makt i Europa og USA. Dessverre kan vi ved inngangen til det nye tiåret observere noen skumle tendenser til nettopp dette.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Mens de fleste nok først og fremst vil forbinde slike allianser med konservative, islamistiske regimer andre steder på kloden, kan vi nå nærmest daglig lese om en amerikansk president som knytter sterke bånd til de mest ytterliggående, ekstremkarismatiske pastorene «over there». Disse titulerer seg gjerne som «apostler og profeter».

En av disse religiøse ekstremistene – «apostel» Guillermo Maldonado – har i disse dager dradd i gang en kampanje i Miami kalt «Evangelicals for Trump», og Trump skal selv delta ved kampanjestart 3. januar i Maldonados egen megakirke, «King Jesus Ministry». Maldonado burde være kjent for en del nordmenn etter flere opptredener her i landet på «mirakelmøter» i regi av TV Visjon Norge.

Foranledningen for denne støttekampanjen fra en rekke evangelikale ledere er et oppsiktsvekkende oppslag nylig i det kjente, kristne magasinet «Christianity Today» til støtte for riksrett-tiltalen mot Trump. Magasinet karakteriserer Trump i ganske utvetydige ordelag som «umoralsk». «Christianity Today» ble grunnlagt av Billy Graham, og den avdøde «verdensevangelisten»s sønn – Trump-vennen Frank Graham – er rasende.  Han hevder at magasinet bryter med farens ideologiske grunnlag. Noe av det siste gamle Billy gjorde, var nemlig å stemme på Donald Trump.

En av Maldonados medsammensvorne bak kampanjen, er den kvinnelige predikanten Paula White Cain, som karakteriserer seg selv som Trumps «åndelige veileder».  Hun er visstnok nå ansatt i Det hvite hus – og her er det relevant å koble på en norsk forbindelse.  Jan Hanvold i Visjon Norge skrev nemlig i en «nyttårstale» han postet 1. januar på sin offisielle Facebook-side, at han håper å få Paula White Cain til Norge i løpet av 2020 – og han føyer til: «Hun er jo en nær venn av mine venner Apostel Maldonado og Dr Rodney Howard Browne.»

En som i hvert fall kommer til Visjon Norge – ja, faktisk i neste uke (9.-12. januar) – er «profeten» Rich Vera. Han har, som mange vil ha registrert, vært her flere ganger tidligere. Dette har skapt en del hurlumhei, særlig fordi han har utført demonutdrivelser for åpent kamera – og dessuten forsvart demonutdrivelser på barn. Rich Vera er ellers kjent for sin påstand om at han profeterte Donald Trumps valgseier, og at han i et tilfelle ble fraktet «i ånden» på innsiden av Det hvite hus.  Han oppholdt seg der (usynlig) i 8 timer og overhørte alle interne samtaler.

Mange – både innenfor og utenfor norsk kristenhet - rister på hodet av Jan Hanvold og hevder gjerne at han bør ties i hjel. Han representer et randfenomen man ikke bør gi oppmerksomhet. Jeg rister også på hodet av ham, men er uenig i en slik strategi. Selv om mannen og meningene hans er nokså «far out», er han altså «på nett med» med sterke krefter i amerikansk, evangelikal kristendom som har tette bånd til verdens mektigste president. Bare det burde være nok til at vi ikke burde tillate oss å la ham gå under radaren. I tillegg driver han altså Skandinavias største kristne TV-kanal, og når dermed fram til et stort publikum.

En annen kar de fleste – både innenfor og utenfor norsk kristenhet – rister på hodet av, er pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken.  Han pleier først og fremst kontakt med konservative kristen-nasjonalister i Øst-Europa – men har de siste par årene knyttet sterkere og sterkere bånd også til Jan Hanvold og TV Visjon Norge.  Han har i lengre tid annonsert at han nå på nyåret skal være ansvarlig for et eget programtilbud på kanalen, «Hovedstaden», der han bl.a. skal intervjue innflytelsesrike kristenledere og politikere.

Både Hanvold og Torp er sterkt influert av såkalt «Dominion Theology» og det som gjerne kalles «The Seven Mountains Mandate».  Dette er sentrale tanker innenfor The New Apostolic Reformation (NAR), som bl.a. går ut på at Gud i «de siste tider» (dvs. i vår tid) skal reise opp apostler og profeter som skal mobilisere dedikerte kristne til å ta innflytelse over alle sentrale samfunnsområder.  I sin mest ekstreme form er dette intet mindre enn en teokratisk visjon. «Superpredikanter» som Guillermo Maldonado og Rich Vera er tydelige eksponenter for slikt tankegods. Det samme er mange av de rundt 200 evangelikale lederne som i julen signerte et protestbrev til «Christianity Today» i forbindelse med magasinets Trump-kritikk.

Vi ser diktatoriske tendenser for tiden både i USA og i Øst-Europa (særlig i land som Polen, Ungarn og Russland), der f.eks. rettsvesenets uavhengighet av politikken og religionen er under press.  Verdenspolitikken har vi her oppe mellom fjorder og fjell svært begrensede muligheter til å gjøre noe med, men vi kan og bør protestere høylytt når de tendensene som her er beskrevet, får talerstoler i vår midte!

Kristenfolk og politikere – la deres røst høres!  Boikott TV Visjon Norge!  Ikke still opp når Torp inviterer til dans i det nye TV-programmet sitt!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt