Verdidebatt

Homoterapiens grenseoppgjør

En av årets viktigste debatter har vært dypt personlig - ikke bare for Morten Hegseth, men for alle involverte.

Gunleiv Andersen
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt