Verdidebatt

Pipeorgler eller ikke, er ikke spørsmålet

Vedlikeholdsetterslepet på kirken i Oslo er så kritisk, og tilstanden så ille, at vi er bekymret for både mennesker og kostbare instrumenter som oppholder seg i dem.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jostein Vevatne, leder av Kirkelig fellesråd i Oslo

Robert Wright, Kirkeverge

Vårt Land kommenterer på lederplass 9. desember et vedtak i Kirkelig fellesråd i Oslo om at «behovet for nye orgler realiseres fortrinnsvis gjennom bruk av digitale orgler».

Stram økonomisk situasjon

Det er en viktig del av vedtaket Vårt Land har utelatt, og det er den innledende setningen som setter premisset for vedtaket: «Den nåværende stramme økonomiske situasjonen gjør det nødvendig å ha følgende prinsipper for kjøp og rehabilitering av orgler». Det er altså et situasjonsbestemt vedtak, og ikke et vedtak der man vil sjalte ut alle pipeorgler og erstatte dem med digitale.

Kirkelig fellesråd i Oslo er derimot stolte av at vi har så mange pipeorgler, ca 80 mot 11 digitale. Mange av dem har behov for kostnadskrevende rehabilitering. De senere årene har fellesrådet og ikke minst menighetene brukt betydelige midler på å fornye og oppgradere orgelparken, og det har skapt glede og stolthet blant kirkebrukere og kirkemusikere.

Virkeligheten er sånn at én krone til en ting, er en krone mindre til noe annet. Vedlikeholdsetterslepet på kirken i Oslo er så kritisk, og tilstanden så ille med blant annet fuktskader og utette tak, at vi er bekymret for både mennesker og kostbare instrumenter som oppholder seg i dem.

Vedlikeholdsbehovet bare vokser

Mennesker må selvfølgelig komme først, noe annet ville vært uansvarlig. Vi holder ikke kirkedørene åpne om kirkene ikke er forsvarlige å oppholde seg i. Det meste av investeringsmidlene i dag går til sikkerhetstiltak, mens vedlikeholdsbehovet bare vokser. Her må kirkepolitikere, kirkemusikere, kirkegjengere og alle kulturinteresserte stå sammen og argumentere med og mot de bevilgende myndigheter om at de tar det ansvaret loven pålegger dem.

Klarer vi det, kan vi komme ut av «den nåværende stramme økonomiske situasjonen», og premisset for vedtaket i Kirkelig fellesråd vil ikke lenger være gyldig.

Det finnes argumenter for bruk av både pipeorgler og digitale orgler, og de endrer seg i takt med utvikling av kvalitet og pris på instrumentene. Den diskusjonen har ikke Kirkelig fellesråd tatt. Den debatten kommer til å gå i mange år, og her skal alle, ikke minst våre egne kirkemusikere og fagfolk involveres.

LES OGSÅ:

Nye Oslo-orgler skal være digitale

Kantor i Torshov kirke tror at en ny uttalelse fra Oslo kommune vil hjelpe dem i kampen for nytt pipeorgel

– Jeg blir nedslått hvis vi blir avspist med et syntetisk orgel i Torshov kirke, sier organist Kristian Hernes

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt