Verdidebatt

Identitetspolitikk knebler voksne - barna blir forsøkskaniner

Likegyldighet, lite kunnskap eller bare folks frykt for å si i fra har gjort at idéen ikke har møtt motstand hittil - ideen om at hvilken adferd du har tilsier hva slags kjønnskategori du tilhører. Dette skaper et kunstig “kjønnsmangfold” som er så personlig at all kritikk mot den blir kalt for hatefull ytring. Men når loven skal endres, må vi ha lov å være kritisk.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I kjølvannet av debatten vedrørende videoen om radikal kjønnsideologi og oppropet JA til tokjønnsmodellen, har dette ført til en heftig kamp blant tastaturkrigere. Det er for enkelte vanskelig å tenke klart når ord vekker følelser - og det er nettop det vi må kreve av våre politikere på stortinget, at de bruker huet, juss og vitenskap, ikke andres følelser når de står i fare for å vedta destruktiv politikk. Det samme kan kanskje ikke forventes lokalt - å bruke huet, men det følger kanskje med at enkelte bare slipper "hjertet" fram til tastaturet.

Varsler fra troverdige kilder

Homofile varsler, lesbiske varsler og foreldre til transpersoner varsler

De varsler om at vi må stoppe ideologi som vil kategorisere kjønnsadferd på en måte som gjør at vanlige jenter med mange "guttevenner, kort hår og gutteinteresser" kanskje er født i feil kropp. Stopp ideen om at gutter som har feminine trekk eller liker rosa klær og glitter, at de kanskje burde hatt en jentekropp til å matche deres adferd. Dette er Rosa kompetanse, det er definisjonsmakta FRI-foreningen sitter på, og det er galt at de skal få fritt fram i alle skoler og barnehager uten at vi får debattert og belyst saken fra mange hold.

Stopp kjønnskategorisering av barn og ungdoms adferd og utesende.

Det skaper forvirring og drastisk økning i barn som ønsker kjønnskorrigerende kiruirgi og farlig hormonbehandling.

"- Dere har sikkert sånne fobier av noe slag. Eller er altfor kristne." 

Jeg tipper det er de enkleste båsene å bruke for å slippe å forholde seg til saklig argumentasjon, solide kilder og bred refleksjon. 


Men oppropet er utarbeidet av mange fagfolk, homofile, lesbiske, kristne og ateister, så den holder ikke - la hodet få mer plass enn hjertet i denne saken. En god venn av meg sa en gang da jeg lurte på hvorfor folk skrev så mye negativt på facebook - "at det er enklere å få andre til å fremstå som dårligere, enn å gjøre seg selv bedre." Jeg synes det stemmer bra i debatten som pågår, vi må anstrenge oss til å bli bedre, til å lære mer. 

Det er fire måter det er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt på med din egen aksept:

  1. Du er full av ideologi 

  2. Du er full av frykt

  3. Du er likegyldig

  4. Du mangler balansert kunnskap

Men så vil du bli påminnet ditt eget svik, hver gang en mann vinner gull i kvinneidrett, fordi du enten var blendet eller var for feig til å stå i mot denne absurde ideen. Ideen om at subjektivt oppfatet kjønnsidentitet er noe hele samfunnet og lovverk må justeres seg etter. Straffen av dette sviket får våre barn bære - tyngst båret av framtidens kvinner. Dette er også en kvinnerettighets-sak og den trigger feminister i stor grad.

Respekt og toleranse - ja. Endre loven -nei.

Alle folk må gjerne identifisere seg som hva som helst, vi skal kunne akseptere og tolerere annen seksuell orientering og identitet, men det kan ikke legges nye lover og rettigheter knyttet til subjektive følelser på hvilket kjønn man selv oppfatter at man er. Det er ikke et reelt valg man har, det er bare en ide om at lov og samfunn skal bøyes i slik favør. Det er identitetspolitikkens kjerne. Mens FRI-foreningen mener at "alle bestemmer sin egen kjønnsidentitet", og rettighetene til den bestemmelsen skal følge på - dette vil de også lære resten av samfunnet med Rosa kompetanse.

Kort om kunnskap

Det har vært en 20-dobling i antall barn i Sverige siste 10 år med det som diagnostiseres som "kjønnsdysfori" og igangsatt prematur eller feil behandling på barn og ungdom. Kjønnsdysfori er ansett som en psykisk lidelse, inntil videre, som kan behandles med psykiatri, med terapi til etter puberteten. Rundt 70% av folk med kjønnsdysfori har andre psykiske lidelser. Etter pubertet er opptil 95% av barn og ungdom med kjønnsdysfori falt til ro i eget kjønn. Men på den politiske agendaen til organisasjonen FRI som står bak den radikale kjønnsideologien - vil de at diagnosen må lobbyeres vekk, dysfori skal fremstilles som normaltilstand. 

De fører en ide om at barn og ungdommer ikke skal måtte forholde seg til foreldres oppdragelse, foreldreansvar og myndighet. Barns subjektive oppfatning av egen kjønnsidentitet skal bejubles, dyrkes, selv om det direkte vil lede til hormonbehandling og kirurgiske inngrep. Alt på grunn av ideologien til FRI med kategorisert kjønnsadferd som ikke "stemmer med biologisk kjønn". 
Også spesialistene roper varsko sammen med oss andre - at noe veldig galt er på gang. Heldigvis kan vi lære av tabbene i Sverige. Du kan selv ta et google-søk på "Uppdrag granskning tranståget" så får du brutal fakta fra vårt nabolands oppdagelser som nok vil endre ditt eget syn på identitetspolitikk.Definisjonsmakta må vurderes

Definisjonsmakta må vurderes

Definisjonsmakta på kjønn og kjønnsidentitet kan vi ikke tillate at skal sitte i en liten organisasjon kalt FRI, som politikere på Stortinget vil gi fritt spillerom til våre barn og ungdom - uten at vi voksne får stilt kritiske spørsmål i en grundig og lang debatt. I frykt for å krenke noens følelser og skape gjensidige ubehageligheter - skal foreldre og fagfolk ties i hjel. Jeg mener denne saken skal snakkes fram i lyset - det er bakgrunnen for mitt engasjement

Det er ikke fobi å stille kritiske spørsmål på vegne av våre barn - det er ansvarlig.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt