Verdidebatt

KrF mener ureturnerbare må få arbeidstillatelse

KrF stemte ikke for SVs forslag. Hvorfor ikke, når vi er enige om politikken?

Torhild Bransdal

Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talskvinne (KrF)

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet i Stortinget, fremmet SV forslag hvor de «ber regjeringen fremme forslag til lovendringer slik at ureturnerbare asylsøkere gis midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres.» Dette forslaget ble behandlet i Stortinget 5. desember. SVs forslag som ville, dersom det hadde fått flertall, endret loven de selv administrerte da de satt i regjering, og som i 2011 førte til at ureturnerbare ble fratatt skattekort.

KrF viker ikke en tomme

KrF mener innvandrere i Norge skal bli sett, respektert og inkludert i samfunnet på alle måter. Dette gjelder ikke minst de mest usynlige blant oss. De som ikke har rettigheter, de som vandrer rundt oss som skygger i år etter år fordi de er ureturnerbare - enten som papirløse eller som statsløse. Det er estimert rundt 3000 mennesker, som er fratatt både grunnleggende menneskerettigheter og verdighet. De er strippet for alle de tingene vi tar for gitt. De har ingenting, og noen sier de er ingenting.

KrF stemte ikke for SVs forslag. Hvorfor ikke, når vi er enige om politikken? Med eller uten KrFs stemme, vil ikke forslaget fra SV få flertall, og det vil derfor ikke føre til noen endring. Det er fordi verken SP, AP, H eller FrP ville stemme for forslaget. Det betyr imidlertid ikke at KrF viker en tomme fra vårt primærstandpunkt. Vi mener at mennesker med endelig avslag, som av ulike grunner ikke kan returneres grunnet manglende returavtale, må få arbeidstillatelse. Dette fikk vi ikke gjennomslag for i regjeringsforhandlingene, men vi fikk på plass et punkt om å finne en løsning for eldre ureturnerbare.

LES OGSÅ: Berit Aalborg: «Ydmykelse for KrF og Venstre»

Har vist sitt moralske kompass

KrF er dessverre et av få partier i Norge som ønsker en form for regulering av arbeidstillatelse til ureturnerbare. Vi mener at Arne Viste og Gunnar Stålsett gjennom å gi ureturnerbare mulighet til å jobbe, har vist sitt moralske kompass. Dette er i tråd med KrFs primærpolitikk, som det dessverre ikke er flertall for i Stortinget. Det ser heller ikke ut til at partiene som er imot å gi ureturnerbare arbeidstillatelse, både til høyre og venstre i norsk politikk, lar seg affisere av sakene som har bidratt til å løfte frem denne sårbare gruppen. Vi hadde ønsket at flertallet inkludert Ap, Sp og FrP og Høyre hadde sett behovet for å endre lovverket. Det er veldig positivt at det er vekket et stort folkelig engasjement rundt denne saken, og vi håper det kan påvirke de andre partiene, både i og utenfor regjeringen, til å endre sitt syn.

KrF fokuserer nå på å presse på for fortgang i saken vi har blitt enige med regjeringspartiene om i regjeringsplattformen: Legge til rette for en engangsløsning for å gi opphold til eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge.

Tar avstand fra justisministerens retorikk

Hvis vi vil integrere, da må vi inkludere. Retorikk er også politikk. Derfor tok jeg også i debatten i Stortinget sterkt avstand fra justisministerens retorikk rundt saken om ureturnerbare. «Ingen ønsker at hjemmehjelpen som kommer hjem til deg har bakgrunn som krigsforbryter. Eller at personer som jobber i barnehagen har ukjent bakgrunn som dømt pedofil» sa Kallmyr til VG 28/11. Som om de fleste ureturnerbare asylsøkere er kriminelle. Det er en måte å stemple en stor og sårbar gruppe mennesker som ikke hører noen steds hjemme. Det er en retorikk som skaper avstand og frykt, og som bidrar til det motsatte av integrering og inkludering. Ansvarlige personer og folk i maktposisjoner må velge sine ord med omhu og huske at harde ord kan inspirere til handling.

Del av fellesskapet

Mangfoldet innvandrere bringer med seg er en berikelse for Norge. KrF mener et overordnet mål for både innvandrings- og integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer til Norge for å bli her, eller som ender opp med å ikke kunne returneres av en eller annen grunn, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har.

LES MER: Regjeringen krangler om hvem som skal regnes som «eldre» asyløkere. Kan handle om 19 personer

LES MER FRA DEBATTEN OM PAPRILØSES ARBEIDSTILLATELSE

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt