Verdidebatt

Oljefondet må trekke seg ut av alkoholindustrien

22. oktober skriver Vårt Land på lederplass at med stor rikdom følger stort ansvar og at debatten om Oljefondets etikkarbeid derfor må løftes. Dette er en viktig debatt som FORUT ønsker velkommen. Det er allerede bestemt at fondet ikke skal investere i tobakk, kull og visse typer våpen. FORUT ønsker at alkohol inkluderes i den listen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har investeringer i alkoholindustri på i underkant av 90 milliarder kroner. Dette tilsvarer nesten tre årlige bistandsbudsjett. Kunnskap om skadevirkningene av alkoholbruk verden over tilsier at det er etisk problematisk med investeringer fra Oljefondet i alkoholselskaper, og at fondet må trekke seg ut av denne industrien.

Alkohol fører til dårlig helse og tidlig død over hele verden, særlig blant unge mennesker. I 2016 var 2,8 millioner dødsfall direkte relatert til alkoholbruk, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). For personer under 40 år er antallet alkoholrelaterte dødsfall over dobbelt så høyt (13 %) som for de over 70 år (7 %). I Afrika er hvert fjerde dødsfall for de under 40 år knyttet til alkoholbruk. Med tanke på at det nettopp er denne gruppen som skal stå for produktivitet og utvikling i disse landene, er disse tallene foruroligende.

Disse faktaene betyr, slik FORUT ser det, at det er etisk uforsvarlig å investere i en industri som har som mål å øke konsumet av alkohol verden over og særlig i lav- og middelinntektsland. Dette samsvarer med FNs bærekraftsmål og med WHOs fokus på ikke-smittsomme sykdommer, der skadelig alkoholbruk er definert som en av risikofaktorene. FORUT mener at visse produkt, og produsentene av disse, må oppfattes som sykdomsspredere, og til og med sykdomsspredere med egne lobbyister. WHOs forrige generaldirektør, Dr Margaret Chan, har i den sammenheng uttalt at malariamyggen ikke har «frontorganisasjoner og lobbygrupper, det har industriinteressene.»

Opprettelsen av Oljefondet og langsiktig offentlig eierskap var en imponerende politisk strategi for sikre vår framtid. Men med stor rikdom følger stort ansvar – også for å sikre andre lands framtid.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt