Verdidebatt

Strategisk plassert land

Om Bahrain kan videreutvikles i en demokratisk retning, kan det bli et positivt eksempel i en region preget av autoritære regimer.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Skrevet sammen med Aamir Javed Sheikh, leder av 14. august-komiteen

Ministrene Mohammed Bin Ibrahim Al Mutawa og Shaikh Hussam Bin Esse Al Khalifa, kommer på vår invitasjon på besøk til Norge 10.-12. august. De skal delta på feiringen av Pakistans nasjonaldag arrangert av 14. august-komiteen. Her vil de også motta en «ærespris» på vegne av sin statsminister, Prins Khalifa bin Salman Al Khalifa.

Fremmedarbeidere

Bahrain er en liten øystat i Den Persiske Gulf bestående av 36 øyer hvorav bare seks er bebodd. Landet har cirka 1,4 mill. innbyggere, hvorav mange er fremmedarbeidere. Landet er knyttet til Saudi-Arabia gjennom en broforbindelse.

Landet har vært bebodd siden oldtiden, og var tidlig et handelssenter. Bahrain har vært underlagt både Portugal og Storbritannia som trakk seg ut i 1971. Landet fikk sin egen grunnlov to år senere.

I dag er Bahrain et kongedømme, og kongefamilien (al-Khalifah) har stor politisk innflytelse. Kongens bror har vært statsminister i over 30 år.

Det ble innført valg til Parlamentet fra 2002. Parlamentet består av to kammer; Representantenes hus og Shuraen, begge med 40 medlemmer. Førstnevnte velges blant folket, sistnevnte utpekes av kongen. Lovsaker og budsjett må godkjennes av begge. De fleste representantene er valgte som uavhengige.

Et liv i spenning

Landet er preget av spenninger mellom det styrende sunnimuslimske mindretall og det sjiamuslimske flertall. Landet preges også av spenningene mellom naboene Saudi-Arabia og Iran.

Når det gjelder menneskerettighetene, står det fortsatt mye igjen. Men situasjonen er bedre enn i andre land i regionen. Kvinners rettigheter er i stor grad respektert, og de innehar flere høye stillinger. Det virker også å være stor grad av religionsfrihet.

Bahrain er en rik stat takket være store olje- og gassressurser. Men landet satser også sterkt på innovasjon, og er et finanssenter. Landet har den sterkeste økonomiske veksten i regionen. Det sosiale velferdssystemet er godt utbygd og levestandarden ganske høy.

Mer demokrati? 

Myndighetene uttrykker et klart ønske om å videreutvikle respekt for menneskerettigheter og demokrati. Under et besøk vi var på i landet, ble det uttrykt interesse for Oslosenterets arbeid for demokratiutvikling. Med begrensninger i det demokratiske system og med en relativt kort historie med et valgt kammer i Parlamentet, kan de trenge assistanse i å videreutvikle et demokrati. Hvis de lykkes med dette, kan de bli et positivt eksempel i en region preget av autoritære regimer.

Statsministeren har gjennom sitt mangeårige virke arbeidet for å styrke kvinnenes stilling og religionsfriheten. For sitt arbeid for fred, toleranse, internasjonalt samarbeid og bærekraftig utvikling har han mottatt flere priser fra FN og andre organisasjoner. På hans initiativ vedtok FNs generalforsamling nylig å gjøre 5. april hvert år til en internasjonal dag for «conscience».

Det er grunn til å følge utviklingen i landet med interesse.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt