Verdidebatt

Mammons grønnvaskende rådgivere

Noen ganger er det sikkert både lønnsomt og miljøvennlig å redusere energiforbruket, gjenvinne og ha lite emballasje. Men andre ganger er det lønnsomt å tære på naturen, forurense fjorden, ljuge om eget utslipp og flytte miljøskadelige aktiviteter globalt avhengig av lands reguleringer.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I kronikken «Djevelske grønne spinnmøller», viser jeg hvor luftige og virkelighetsfjerne næringsaktørers påstander om bærekraft er i den store sammenhengen. Som et eksempel på selskaper som skor seg på at næringslivet ikler seg grønt for å hindre kontroll og regulering, bruker jeg konsulentselskapet PWC. Det er en fantastisk ny verden PWC dokumenterer i en rapport der de finner ut at selskaper selv rapporterer at de blir stadig mer bærekraftige: «Jo mer du gjør for å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål, jo mer lykkes virksomheten både økonomisk og omdømmemessig», som PWCs «bærekraftsdirektør» Hanne Løvstad svarer meg i Vårt Land.

Noen ganger er det sikkert både lønnsomt og miljøvennlig å redusere energiforbruket, gjenvinne og ha lite emballasje. Men andre ganger er det lønnsomt å tære på naturen, forurense fjorden, ljuge om eget utslipp og flytte miljøskadelige aktiviteter globalt avhengig av lands reguleringer. Og det store problemet med PWC som premissleverandør, er at det er lønnsomhet, ikke bærekraft, som er deres moralske imperativ: Om det viste seg at satsing på bærekraft ikke var lønnsomt, ville satsingen ikke lenger vært mulig å anbefale for konsulenter som ikke kan selge annet enn råd for økt lønnsomhet.

Karl-Fredrik Tangen,  førstelektor Høyskolen Kristiania

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt