Verdidebatt

Hva gjør et rom trygt?

Den norske kirke vil skape «trygge rom». Da gjenstår det bare å finne ut hva som hører hjemme i disse rommene.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den Norske Kirke har som en av sine visjoner, å skape såkalte "trygge rom".  Det handler blant annet om å lage arenaer for samtale rundt seksualitet og grensesetting. Også på årets Kirkemøte ble det referert til denne visjonen, men lite er sagt om hva rommet skal fylles med.

Som lærer og mor, erfarer jeg  at nettopp grenser skaper trygghet. Grenseløshet skaper det motsatte; nemlig utrygghet. Det samme prinsippet gjelder også i forhold til seksualitet og samliv.  I overført betydning, tenker jeg at det trygge rommet må "møbleres" med noe som kan bidra nettopp til trygghet for de unge i kirken vår. Grensesetting er forenelig med kristen etikk og det gode liv.  Og for å forbli i metaforen, så har vi adskillig bedre "innredning"  å tilby de unge, enn det verden forøvrig leverer, der prinsippet "har du lyst har du lov" dominerer og skaper usunt press.

Langsiktige valg

I disse dager dukker det heldigvis opp leverandører som tilbyr «møblement» av høy kvalitet og slitestyrke. Når Alexis Lundh, fra Barnevakten og Tro&Medier, skriver sitt åpne brev til russen, (publisert på vg.no 5. mai) passer det svært godt inn i "trygge rom". Han oppmuntrer direkte og vennlig ungdommer til å stå imot sexpresset de utsettes for bl.a. i russetiden. Han avslutter sin tydelige og positive appell slik: «Ta gode valg, som beskytter det dyrebare hos deg. Og ta langsiktige valg, slik at du kan spare sexen til en du skal dele resten av livet med.» Dette er råd som hører hjemme i «trygge rom».

Slike budskap møblerer rommet på en måte som er en kirke verdig og som gir retning mot strømmen. Hvorfor skulle vi ikke være frimodige på å sette opp veiskilt som Skaperen selv har gitt oss? Og kanskje befinner det seg personer nettopp som Alexis og andre gode rollemodeller i en sofa i det trygge rommet, klare for både samtale og undervisning. Voksne som er villige til å dele av egne erfaringer (på godt og vondt) og peke BÅDE på nåden og på det gode liv, trengs virkelig i det trygge rommet.

Bokhylle

I rom der man kan utvikles og lære, vil det også finnes en bokhylle. Der vil jeg plassere den rykende ferske boka fra GuttogJente.no: «Gutt og Jente». Den omhandler seksualitet, kjæresterelasjoner, og mange andre aktuelle samlivstema. Så er «Samlivsbanken.no»  en ny nettressurs, som lanseres i disse dager.  En slik innholdsrik nettside fra morfarbarn.no, er en gullgruve for trygge rom. Artikler, filmer og  undervisningsopplegg møblerer rommet som Dnk løfter fram som et satsingsområde.  "Samlivsbanken" gir god hjelp til å skape arenar for samtale både rundt identitet, kjønn, seksualitet og grensesetting.

La oss fortsette å møblere det omtalte rommet med mer av samme sort, med alt godt som bygger og trygger unge mennesker, til å leve slik de var skapt til å leve, i respekt for egne og andres grenser.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt