Verdidebatt

Barns frihet til å velge

Debatten om skolelagsmøte med bolleservering er et pinlig eksempel på hvordan skoleledelsen har mistet tiltroen til de unges dømmekraft.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

De tusenvis av barna som går i 17. mai-tog mot slutten av denne uken er heldige barn. De vokser opp i et land som tar barns rettigheter på alvor, som setter individets frihet høyt, og som jobber for å ha et godt skolesystem som stimulerer til refleksjon.

‘Det rette for meg.’ 

«Jeg synes det har vært fint å lære mer om de andre religionene, for da vet jeg at kristen­dommen er det rette for meg». Dette sa sønnen min mot slutten av barneskolen, etter at de hadde vært gjennom alle de store verdensreligionene i undervisningen.

Han er fortsatt bare tenåring, og har mange valg foran seg. Men den lille uttalelsen om religionsundervisningen på skolen gjorde meg både stolt og glad.

For å kunne tenke selv, velge selv og bedømme selv trenger vi kunnskap. For å få kunnskap må vi lære, vi må lese, vi må lete. At skolene har en god KRLE-undervisning og heier på barnas egne initiativ er viktig, nettopp for å hjelpe barna i denne prosessen.

Debatten om skolelagsmøte med bolle­servering er et pinlig eksempel på hvordan skoleledelsen har mistet tiltroen til de unges dømmekraft. Personlig engasjement og livssyn diskrediteres som noe skummelt som ingen andre bør få være nysgjerrige på.

Hvis det er farlig å bli kristen, så vil nok barnas egne kritiske refleksjonssans varsle dem om dette – dersom skolen har gjort sin oppgave. La oss ikke være så redde for at barna og ungdommene våre tar beslutninger vi ikke liker, men heller bidra til å opplyse dem slik at de kan ta valg når de modnes til det.

De beste intensjoner

Denne uken feirer vi den norske grunnloven, som gir oss rett til å tro og mene det vi vil. Vår konstitusjon er i dag den eldste gjeldende grunnlov i Europa, og har vist seg levedyktig gjennom mer enn 200 år. Men la oss huske hvor vi kommer fra.

Det tok mer enn 140 år fra grunnlovsfedrene signerte dokumentet til siste rest av den rasistiske ekskluderingsbestemmelsen, «jødeparagrafen», ble fjernet. Jøder hadde ikke adgang til Norge før 1851, og jesuittene måtte vente til 1956 før de fikk slippe inn i landet vårt.

Dette viser at selv med de beste intensjoner så må vi vokte oss for forutinntatte og destruktive holdninger til de som tenker og tror annerledes enn oss selv.

Intoleranse? 

Mange gjør et viktig arbeid for å sikre barna et godt liv med mulighet for utvikling og tanke-, tros- og samvittighetsfrihet. Å drøfte dette temaet er relevant og viktig, noe jeg nettopp opplevde som deltaker på seminaret «Hvem eier barnets tro og tanker» på Litteraturhuset i Oslo.

Både juridiske og menneskerettslige perspektiver ble belyst, og alle ble opp­fordret til å bli bedre på å informere barn om deres rett til trosfrihet. Men den påfølgende debatten om barns tro er krevende hvis motparten i diskusjonen i utgangspunktet mener at all kristendom og snakk om kristne verdier er skadelig for barn.

Er ikke dette intoleranse i toleransens navn?

Rett til å velge

Vi kristne må stå opp for det vi tror på og vise verden at det er sunt å tro på Gud. Jeg mener at vi ikke skal ta fra barna muligheten for å høre om at vi er elsket av Jesus og tror på et evig liv med ham.

Søndagsskolen i Norge har fortsatt en viktig funksjon for å øke kunnskapen ved å formidle tro til barn på en god måte. Barn skal få lære, undre seg og oppleve trygghet, kjærlighet og stabilitet, både i familien og i menigheten.

Vi som tror og opplever at kristen­dommen er en vei til et godt liv, må med kjærligheten som drivkraft vise barna hva troen betyr for livet. Her har både foreldre og kirker et ansvar for å skape sunne miljøer der barna kan få utvikle seg som selvstendige individer, uten tvang eller press.

Skolen har som oppgave å sikre barns rett til utdanning ved å opplyse og informere. Den skal være en arena som stimulerer til nysgjerrighet og refleksjon over hva som kan bidra til et godt liv.

Det er ikke i konflikt med å ha en kristen tro. Det skal elevene også ha rett til å velge.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt