Verdidebatt

Regjering setter Israel over folkeretten

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den nye regjeringen bestående av FrP, Høyre, Venstre og KrF sier i sin nye regjeringsplattform at de vil styrke sitt samarbeid innen forskning, utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. I samme plattform står det at Norge skal gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten. Folkeretten er ulike internasjonale lover som skal regulere forhold mellom land. Disse lovene blir forhandlet frem i FN som også passer på at folkeretten følges. Israel er et land som FN flere ganger har fordømt for å bryte folkeretten. Hvordan kan det da ha seg at regjeringen ønsker å øke samarbeidet med Israel? Har ikke regjeringen fulgt med på internasjonal politikk? Går de imot FN, som vårt land er en del av? Lyver de når de sier de vil sanksjonere land som bryter folkeretten? Eller mener de rett og slett at folkeretten ikke gjelder Israel?

Sanksjoner er et mye brukt demokratisk og fredelig virkemiddel i konflikter. Regjeringen bekrefter dette når de planlegger å sanksjonere land som bryter folkeretten for slik å kunne presse frem endringer. Likevel vil de gjøre det motsatte med Israel. På tross av at de flere ganger har brutt folkeretten vil regjeringen altså øke samarbeide mellom vårt land og deres. Dermed setter regjeringen Israel høyere enn folkeretten.

I ett og samme dokument har regjeringen to motstridende punkter. Det virker som regjeringen prøver å gjemme den dobbeltmoralske betydningen av de forskjellige punktene fra befolkningen. Dette blir enda tydeligere når det senere i plattformen står at «regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten». Dette er vanskelig å forstå ettersom boikott er et kjent og mye brukt virkemiddel for å oppnå nettopp dialog og utvikling på en fredelig måte. Pressmidler er nødvendig for å skape endringer, og i internasjonale konflikter kommer man ikke særlig langt med å si «vær så snill». Når regjeringen fjerner en fredelig og demokratisk fremgangsmåte mot konflikten, øker det sjansen for at andre føler at de ikke har andre muligheter enn å ty til voldelige løsninger.

Det er flott at regjeringen ønsker å sanksjonere land som bryter folkeretten, men da må de være konsekvente og ikke samtidig si at de vil de øke handel og annet samarbeid med Israel som bryter den. Så med mindre regjeringen mener at folkeretten faktisk ikke gjelder Israel, foreslår jeg at de korrekturleser punktene sine litt nøyere før de publiserer dokumenter der de krangler med seg selv. Dette er ikke en god start for en ny regjering, og heller ikke en god plan for å forsøke å finne en løsning på Israel/Palestina konflikten.

Viktoria Saxegaard (19 år)

Frivillig i KFUK-KFUM Global

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt