Verdidebatt

Vårt Land - norgesmester i verdidebatt?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vårt Land presenterer avishusets debattforum - Verdidebatt, for å være "landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn". Det er mulig at presentasjonen stemmer med virkeligheten, men dette året ble Verdidebatt - dessverre - et sensurert debattforum. Innlegg som blir sendt forumet, får enten tilbakemeldingen "godkjent" eller "ikke godkjent". Med dette bebudes at bare artikler med innhold som tolereres av redaksjonen, blir publisert.

Godkjente

Verdidebatt har ikke vært heldig med den nye ordningen, mener jeg. Ytringer som blir publisert per dag - etter godkjennelse, er vanligvis i antall mellom 9-14. Når såpass mange innlegg blir lagt ut på løpende bånd, gjerne fire, fem eller flere i løpet av en time eller to eller en formiddag, får jo innleggene som blir lagt ut først, kort "levetid" på forsiden.

Ikke godkjente

Innlegg skal testes mot forumets retningslinjer. Noen av paragrafene i disse, kan tydeligvis tolkes forskjellig av redaksjon og stoffleverandør. Men, om redaksjonen mener at en eller flere paragrafer er brutt - i ett eller flere avsnitt, eller ved ord som ikke godtas, er det over og ut for hele innlegget. Tilbakemeldingen blir da: Innlegget oppfyller ikke kriteriene til et debattinnlegg slik det er definert i retningslinjene.

Hva jeg skrev 

Undertegnede har fått tre innlegg refusert. Mine erfaringer med Verdidebatt tilsier at det (muligens) var uthevet passasje i sitatet nedenfor som var diskvalifiseringsårsak i det første: - Hvorfor er det så viktig for demokraten dr. Christine Blasey Ford, og et par andre kvinner i USA, å anklage republikaneren Brett Kavanaugh for seksuell trakassering - nå? Det har gått nær førti år, så hvorfor har hun tidd tidligere, og hvorfor var hun taus i årene Metoo-avsløringene var på det mest intense? Hvorfor kom ikke anklagene før, men etter at Kavanaugh ble lansert som kandidat til stillingen som høyesterettsdommer? Vel, professor Fords forklaring under høringen, kunne tolkes som troverdig, men stemmebruken avslørte en sinnsbevegelse som helt klart var påtatt for å vekke medynk. En voksen kvinne i hennes stilling ville ha opptrådt annerledes enn en redd femtenåring. - - - Hva mener andre (seriøse) debattanter: Var det forkastelig av meg å tolke henne slik? Avisens egne skribenter unnser seg jo ikke for å tolke følelser og tanker hos f.eks. politikere, så hvorfor skal ikke andre kunne gjøre det?

I refusert innlegg nummer to, skrev jeg at alle som fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn og Frelser, er tjenere for den kommende Antikrist, hva da også personer i kirkelige og politiske miljøer (som fornekter Guds Ord), må være - med referanse til hva apostelen Johannes skrev i sine brever om antikrister. Ja, jeg skrev også at de som bekjenner seg til islam er tjenere for Antikrist, ettersom de benekter at Jesus Kristus ble korsfestet og er Guds Sønn og Messias. Da jeg spurte redaksjonen om nærmere begrunnelse for avslaget, fikk jeg til svar at disse meningene ikke kunne tolereres. Hva mener andre (seriøse) debattanter? Var jeg for frittalende?

I det tredje refuserte innlegget, skrev jeg om maktalliansene i endetiden, med referanse til åpenbaringene apostelen Johannes mottok fra Jesus Kristus. Jeg kom også med antydninger om min forståelse av disse, og ønsket debatt fordi jeg har sett at mange andre har studert denne boken og kunne komme med nyttige innspill. Var det følgende siterte avsnitt om maktallianser som ble for vanskelig for redaksjonen: Hvem har befalt/befaler myndigheter og folk å innføre et merke i forbindelse med kjøp og salg, og hvem er opphavet til merket? Om Den falske profet: Hvem forkynner at døde mennesker åpenbarer seg og gjør store tegn og under? Har Gud gitt andre (også døde?) fullmakt til å helbrede enn de som ber i Kristi navn? Hvem praktiserer bønn til engler og ber til og dyrker helgener (dvs. tilber andre enn Gud)? Hvem forbyr mennesker å inngå giftermål? Har noen opphøyet seg selv til mellommann mellom Gud og mennesker, og tar imot hyllest fra massene?? 

Gjennom årene jeg har deltatt på Verdidebatt, har det vært mange innlegg med Johannes-åpenbaringene som tema, og disse har da vitterlig også inneholdt de forskjellige skribentene sine meninger om hvem man tror maktalliansene Dyr 1, Dyr 2 og Den falske profet er! Om det var ovenfor siterte som brøt med de nye prinsippene, må jeg si at ytringsfriheten i Vårt Lands debattforum har fått en alvorlig slagside mot en viss korrekthet. Hva mener andre (seriøse) debattanter, var dette utilbørlige spørsmål og utsagn?

Forskjellsbehandling, eller - .

Når jeg også de siste ukene har lest flere av de andre debattantenes innlegg på forumet, med meninger relatert til bibelske tekster, er det at undertegnede begynner å tro at redaksjonen praktiserer forskjellsbehandling. Eller er det mulig at innlegg blir refusert fordi redaksjonen selv har en annen mening enn debattanten? For, som begrunnelse for en av refuseringene, ble det påpekt at jeg måtte redegjøre for hvilken tolkningsnøkkel jeg hadde brukt, for ellers erklærte jeg egen (bibel)lesning for rett. (!!!). Skremmende forståelse av ytringsfriheten, mener jeg. Er det andre debattanter som har blitt avkrevd tolkningsnøkler når de i innlegg har uttrykt sine meninger om utsagn fra Bibelen? - det skulle jeg gjerne ha visst - .

Innlegg og kommentarer

For noen få uker siden gjorde jeg et raskt søk angående bevegelser på Verdidebatt i løpet av fem hverdager. Her er resultatet: I disse dagene godkjente redaksjonen i alt 54 innlegg (ikke medregnet Lesetips eller innlegg i temaboksene); 23 av innleggene fikk 0 kommentarer hver, 10 innlegg fikk 1 kommentar hver, 6 innlegg fikk 2 kommentarer hver, 4 innlegg fikk 3 hver, 2 fikk 4 hver, 1 innlegg fikk 5 kommentarer, 2 innlegg fikk 6 kommentarer hver, 6 forskjellige innlegg fikk henholdsvis 7, 9, 10, 13, 21 og 26 kommentarer. I sum blir dette 145 kommentarer på 54 innlegg. Det kan man vel kalle en nokså mager interesse, eller hva? Jo, selvsagt kan innlegg bli hentet frem og kommentert selv om de ikke har forsideplass, ja, lenge etter publisering, men det er unntaket, ikke regelen. Hvorfor kan jeg hevde det? Jo, jeg har nå gått tilbake til halvparten av de 54 innleggene, og fant: 1 innlegg hadde fått 11 kommentarer mer siden publiseringen, de øvrige 26 hadde til sammen fått 10 nye kommentarer. Så bevegelsen i ettertid kan sies å være minimal. Statusen for ganske mange av de nyere innleggene, har også vært null kommentarer. Iblant kan et innlegg få noen hundre kommentarer, ja, men det skjer ikke ofte.

Visninger

Av de nevnte 54 innleggene hadde 34 mindre enn 500 visninger (de fleste hadde mellom 100-200; 7 hadde under 100). Bare 20 innlegg hadde over 500 visninger; av disse hadde 5 innlegg over 1000 visninger. Forteller disse tallene at interessen for Verdidebatt er dalende? I tilfelle er det kanskje en fordel: Det er ikke særlig tidkrevende å fjerne eventuelle usaklige passasjer i trådene med få kommentarer. Jo, iblant kan et innlegg få flere tusen visninger, men det skjer heller ikke ofte.

Lesetips og temabokser

Til temaboksene blir det gjerne hentet frem innlegg som er både to og tre måneder gamle, ja, også eldre. Når det gjelder Lesetips-innlegg, temabokser og Vårt Lands egne innlegg, får jo disse, naturlig nok, utvidet "levetid" på forsiden. Iblant kanskje unødig lenge? Etter hvert har jeg skjønt at å erklære Guds Ord for Sannheten (tolkningsnøkkel Johs. 17:17), å gi negativ kritikk av innvandring og islam, å hevde at provosert abort er drap på menneskeliv og å sitere hva Guds Ord sier om homofilt samliv, ikke kvalifiserer for Lesetips-spalten. Hevder man sistnevnte, blir man gjerne diagnostisert som paranoid (sinnssyk) av minst én meddebattant; slike "korrekte" kommentarer har jeg sett får stå, mens den "sinnsykes" utsagn selvsagt må meldes til moderator.

Konspirasjon

Beklager så meget, Verdidebatts ansvarlige, at jeg nå har konspirert med egne og andres erfaringer og opplysninger og kommet til konklusjoner at ytringsfriheten er, for å si det mildt, selektiv og dermed på vikende front i avishuset Vårt Land. Om noen nå har bestemt seg for å minne meg om at VL/Vd er suverene når det gjelder utvelgelse av innlegg, slik enhver publikasjon er: Senk skuldrene! - gjennom mange tiår som samfunnsdebattant, har jeg mange erfaringer som underbygger nettopp det. Men, jeg kan ikke huske å ha fått innlegg om bibelske og etiske temaer som nevnt ovenfor refusert hos andre, bare innlegg med positiv omtale av Israel - og - negativ omtale av en viss profet. Angående sistnevnte er det forståelig, journalister er dessverre en utsatt yrkesgruppe om de trykker noe som blir oppfattet som fornærmelse av denne.

Ros

til redaksjonen: Moderator har vært høflig og grei når jeg har klaget på refuseringer. Det er et pluss. Og - Vårt Land krever ikke at deltakere på Verdidebatt skal være registrert på Facebook for å debattere, slik regelen er i mange andre nettforum. Men, om VL kommer med et slikt krav i fremtiden, sier jeg, om ikke før, takk for meg. - - - (Hørte jeg noen juble av lettelse?)

De fleste kommentatorer på Verdidebatt har god oppførsel og er saklige. Det er også et pluss. Jeg besøkte nylig VGs nettavis, som jeg knapt har vært innom tidligere, og ble sjokkert over standarden på kommentarene der: Flere oppfordret til drap på hovedpersonen i oppslaget som ble debattert, stygge personkarakteristikker av ham og hans kone og simpelt språk. Der skal grensen gå for ytringsfriheten, mener jeg, ikke grenser som hindrer noen fra å slippe til med temaer som skal være unevnelige på grunn av visse gruppers hårsårhet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt