Verdidebatt

KrF bommer på målet

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jeg er blant dem som fortsatt sitter med en tung klump i magen etter KrFs veivalg sist helg, hvor de brøt et viktig valgløfte og samtidig ga avkall på en solid og samlende leder. Jeg hadde begynt å få en gryende tro på at KrF kanskje var partiet, ikke bare for meg, men det ekte sentrumspartiet som kunne bygge ned murer og myke opp de stadig hardere frontene i norsk politikk. Endelig kunne KrF bruke muligheten til å samarbeide mot venstre, og dermed avkrefte alle fordommer om at det egentlig er et borgerlig parti som støtter høyresiden, uansett hvor populistiske politikere som befinner seg der. Endelig kunne KrF bli kjent for de store og viktige sakene, som mange i Norge kan samles om. Kampen for kloden, for klimaet. En mer rettferdig fordeling av goder. Bistand og utvikling.

Isteden ble det altså en knapp seier til de som ønsket å gå samme vei som før, mot høyre, i regjering med FrP. Og saken som er på alles lepper for tiden, den saken som alle nå forbinder KrF med, er abort. Igjen. 

Vi er mange som unner de ufødte barna livets rett. Vi er mange som vil at aborttallene skal gå ned. Men til det trengs først og fremst en holdningsendring som er forankret i folket, ikke en lovendring som tres ned over hodet på folk. Jeg tror Ropstad og KrF bommer på målet. Isteden for å bidra til en større sympati for barns rett til liv, bidrar saken om å fjerne paragraf 2c til det motsatte. En trussel mot kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Og motsvaret i befolkningen og i de andre politiske partiene blir deretter; de trekker sterkere i andre enden. Polariseringen øker ytterligere. Sympatien flyttes fra de ufødte barna over til kvinnen som må kjempe mot en nemnd for å bestemme over eget liv. Og ved neste regjeringsskifte vil denne lovendringen være det første som strykes.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt