Verdidebatt

Vi misforstår ikke

«Misforståelser i abortbråket», kaller Maria Victoria Kjølstad Aanje vår reaksjon på Erna Solbergs ja til KrF om å åpne opp for se på eventuelle endringer i abortloven.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Skrevet av: Maria Røsok, Daglig leder Sex og samfunn og Britt Ingjerd Nesheim, professor dr.med.

Vi misforstår ikke. Aanje skriver i Vårt Land 29. oktober at paragraf 2c i abortloven ikke handler om kvinners rett til abort. Hvordan kan hun påstå det? Her er det hun som misforstår.

Abortlovens paragraf 2c sier følgende: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når […] det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.[1]  

Det er ikke slik at kvinner som får utført abort med begrunnelse i 2c kynisk sorterer ut syke barn. Deres avgjørelse er basert på deres livssituasjon, deres familie og deres mulighet til å ta vare på et barn som kan få flere alvorlige helseutfordringer gjennom livet.

Det er i praksis ikke snakk om abort ved tilstander som «leppe-gane-spalte, klumpfot, ryggmargsbrokk og andre utviklingsavvik», som Aanje skriver. 2c gjelder når det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom, ikke såkalte «utviklingssavik».

Aanje skal ha rett i én ting: Paragraf 2c har ingen innvirkning på retten til selvbestemt abort, som gjelder før uke 12. Men Erna har også uttalt at hun vil diskutere hvorvidt muligheten for fosterreduksjon bør fjernes, noe som i dagens lovgivning er tillatt frem til svangerskapets uke 12. En slik endring vil derfor ha innvirkning på retten til selvbestemt abort.  Fremtiden er usikker. Statsministeren sier hun åpner for å diskutere verdispørsmål med KrF, et parti som har programfestet «at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse […] og at dette prinsippet skal nedfelles i grunnloven»

  Vi gir oss ikke i at politikere i 2018 skjødesløst setter kvinners rettigheter på spill for å sikre seg makt. Kvinners råderett over egen kropp og eget liv ofres uten en mine og legges i forhandlingspotten på samme måte som skatt og veier. Dette kan vi ikke sitte å se på, og deltakelse i demonstrasjoner for abortloven i flere norske byer mandag 29. oktober viser at det er mange som synes at Erna Solberg går for langt i denne handlingen.

Abortloven er ikke til forhandling!
 

[1] Lovdata: Lov om svangerskapsavbrudd.

[2] KrFs stortingsprogram 2017-2021: s. 19.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt