Verdidebatt

Ja til veileder for skolegudstjenester

Kristent Pedagogisk Forum synes det er viktig at elever med andre livssyn og religioner får oppleve en rituell handling innen kirken. Ikke bare i teorien, men også i praksis.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kristent Pedagogisk Forum hilser velkommen en veileder for skolegudstjenester som de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om nylig.

Det er å håpe at en slik veileder vil klargjøre at skolegudstjeneste er greit å arrangere i tiden før jul, eller eventuelt i tiden før påske eller på andre tider. Vi forventer også at det blir ryddet opp med hensyn til dette med avmelding/påmelding.

På kirkens premisser.

I tillegg må det presiseres at skolene blir inviterte til et kirkelig arrangement på kirkens premisser med blant annet bønn, forkynnelse, velsignelse og salmesang, at det er greit at elever deltar aktivt med innslag på arrangementet, at det er viktig å lære elevene jule- og påskesalmer og at det blir konkretisert hvordan et alternativt opplegg for de som ikke går på gudstjenesten, kan være.

Det er også viktig å ta med at elever og foreldre/foresatte må få god informasjon om arrangementet på et tidlig tidspunkt. Vi undres over at det er noen grupperinger som kjemper så sterkt imot dette – ikke minst når det faktisk er en mulighet til å få fritak.

Aktiv og passiv deltakelse.

En skolegudstjeneste burde likevel være av interesse også for elever som ikke er medlem av en kristen menighet. Det går an å overvære en gudstjeneste ved å delta aktivt som en deltakende representant, eller delta passivt som en observerende representant. Vi synes det er viktig at humanetikere, muslimer og elever med andre livssyn og religioner får oppleve en rituell handling innen kirken. Det er viktig å lære om dette – ikke bare i teorien, men også se og oppleve det i praksis.

Jeg har selv for eksempel deltatt i humanistisk begravelse. Jeg har også deltatt på muslimsk id-feiring. Her har jeg som observerende deltaker lært noe om hvordan andre praktiserer rituelle handlinger. Og det har beriket meg. Håpet er at vi nå får ro omkring spørsmålet om skolegudstjenester.

Trykket i Vårt land 24. april 2018

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt