Verdidebatt

Nytt styre nå

Vanligvis har kontinuitet en verdi. Jeg kan ikke se at det gjelder denne gangen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Mandagens generalforsamling i Mentor Medier ble en frontkollisjon mellom prinsipper for styring av et konsern og styring av folkebevegelser og organisasjoner. Pressedekningen i de siste ukene har avdekket meget sterke motsetninger. Dette inntrykket ble forsterket på generalforsamlingen.

Samlingen ga likevel noe vesentlig informasjon. Blant annet ble vi presentert for et styre som har vært fullstendig splittet. Den erfarne kommentatoren i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, oppsummerte det på følgende vis: «Et dysfunksjonelt konsern».

Ikke gjenvalg. Styreleder Tomas Brunegård fikk ikke flertallet mot seg i mistillitsforslaget, men ga tirsdag beskjed om han ikke stiller til gjenvalg. Samtidig sier han at Mentor Medier trenger et helt nytt styre.

Denne analysen er det ikke vanskelig å være enig i. Den ordinære generalforsamlingen er i begynnelsen av mai. Da må eierne makte å se framover i stedet for å finne ut av hvilke styremedlemmer som er skyld i det som er skjedd. Vanligvis har kontinuitet en verdi. Jeg kan ikke se at det gjelder denne gangen. Å velge inn igjen noen fra det sittende styret, vil fylle styrerommet med så sterke følelser at det blir vanskelig å få til godt styrearbeid. Denne erkjennelsen deles også av valgkomiteen, som ifølge Mentor Mediers hjemmeside fremla sin innstilling i går.

Det er mange oppgaver et nytt styre må ta fatt på. Det første og viktigste spørsmålet er om konsernstrukturen skal bevares. Dagsavisen signaliserer at avisen leter etter en annen havn, og de svenske eierne gikk langt i å si at de vil vurdere å trekke ut de virksomhetene som er lokalisert i Sverige. Det nye styret må bestemme seg for om de vil kjempe for konsernstrukturen.

Tillitsbristen er så fundamental at det kan bli vanskelig å holde konsernet samlet, men ikke minst av hensyn til Vårt Land, må det gjøres iherdige anstrengelser. Blir det en oppløsning, vil Vårt Land stå igjen i en ganske ensom posisjon. Konsernstyret vil i praksis også bli et styre for Vårt Land. Dette må det tas høyde for i valg av styrerepresentanter. Spesielt viktig er det å finne en styreleder som alle eiergrupperinger kan samle seg om.

Redaktørens rammer. Styreleder trenger ikke nødvendigvis å ha aviskompetanse, men det er avgjørende viktig å få inn folk i styret med denne bakgrunnen. Bare det å rekruttere en ny sjefredaktør, krever god innsikt i hvordan en avis skal drives. Et styre må også vedta en strategi for avisen. Redaktøren skal stå for den daglige driften og redaksjonelt innhold. Det betyr ikke at styret overlater strategiutformingen til en ny redaktør. Kanskje var det det som gikk feil da Åshild Mathisen ble ansatt. Styret definerte ikke tydelig nok hva som var redaktørens rammer.

En av dem som har vært nevnt som mulig nytt styremedlem er sjefredaktøren i Kristeligt Dagblad i Danmark, Erik Bjerager. Han er ikke foreslått av valgkomiteen. Bjerager har lang og god erfaring i produktutvikling av en avis som ligner på Vårt Land. KD var dypt nede for 20 år siden, men under Bjeragers ledelse lyktes de å finne et nytt fundament for avisen. La oss håpe at det også kan skje for Vårt Land.

Helge Simonnes

Tidligere sjefredaktør/administrerende 
direktør for Vårt Land

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt