Verdidebatt

Hvem er palestinerne?

Ingen arabere har kalt seg «palestinere» før 1960, og palestinerne har aldri fått tildelt landområde av Folkeforbundet eller FN. Jerusalem har aldri vært hovedstad for andre enn jødene, og Jerusalem har aldri vært viktig for muslimene, byen er ikke nevnt i Koranen. Ja, hvem er «palestinerne»? Vi vet at keiser Hadrian brukte betegnelsen «palestinere» på jøder som fortsatt bodde i det gamle Israel i år 135 e.Kr. Palestiner var brukt som et skjellsord på jødene som betyr ulovlig innvandrer. Det var bare jøder som ble kalt palestinere og vi kan også se i gamle bibler med kart over Israel med betegnelsen «Palestina». Ingen arabere kalte seg «palestiner» før rundt 1980. Da jeg reiste rundt i Samaria og Judea (Vestbredden) i 1975 og 1976, sa araberne at de var jordanere.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Palestiner.
er navn på folkeslaget som brukes i semittiske språk, old-egyptisk Prst, Assyrisk Palastu, og det gammelhebraiske Plishtim, hvor det sistnevnte også brukes i Bibelen for å beskrive filisterne som var jødenes verste fiender. Filisterne var et sjøfolk som hadde sitt opphav fra det minoiske og mykenske folket på Kreta. De ankom Kanaan rundt 1200 år f.Kr. En anerkjent arkeolog, Trude Dothan har spesialisert seg på filisterne, og hun har skrevet: THE PHILISTINES AND THEIR MATERIAL CULTURE. Hun skriver at 100 år etter at filisterne bygget opp igjen Ekron i år 700 f. Kr., altså rundt år 600 f. Kr., forsvant filisterne fra historien da Nebukadnesar angrep filisterland. Hun mener dette er en gåte. Årsaken kan være at filisterne ble assimilert i det assyriske verdensriket. Dermed kan vi ikke knytte palestina-araberne til filisterne.

Historieforvrengning.
Mahmoud Abbas holdt en tale i Gaza der han hevdet: «Jødene har en historisk rett som daterer seg tilbake til år 3000 år f.Kr. – da sier vi at det palestinske nasjonen i landet Kanaan har en 7000-årig historie f-Kr.» Problemet er bare at det ikke fantes palestinere, jøder, arabere, kanaanitter og egyptere på denne tiden. Skrivekunsten som ga muligheten til å nedtegne begivenheter i samfunnet, nådde ikke Levanten før rundt år 3000 f.Kr. Araberne og muslimene har sine historiereferanser fra jødiske og bibelske skrifter. Islam oppsto på 600-tallet, og da er det problematisk å knytte islam til flere tusen år tilbake. Like problematisk kan det være å knytte palestina-arabere til flere 1000-års historie når begrepet er svært nytt. På Palestinian al-Fath TV, 12. mai 2009, ble det hevdet at Jesus var en palestiner selv om Pontius Pilatus skriv på flere språk, at «Jesus er jødenes konge».

Mark Twain – et øde Palestina
skrev i boken Innocents Abroad (1869): "Av alle dystre og forlatte land må Palestina være toppen…. Åsene er golde…. Dalene er utiltalende ørken…. Dødehavet og Galileasjøen ligger sovende i et stort strekk av berg og sletter hvor ingen fargenyanser gir øyet hvile …. Det er et dystert, vilt og ugjestmildt land uten håp. Jeg skulle så gjerne se Jordans strandlinje om våren, Sikem, Esdraelon, Ajalon og grensen mot Galilea – men selv da ville disse flekker vært som vidt spredte leketøy-hager i en ødemark av grenseløs elendighet…. Palestina sitter i sekk og aske. Over ruger forbannelsen som har fått slettene til å visne og har lagt kraft og virkelyst i jern…. Kun ugress vokser, og spredte stengler og tuer…. Nasaret er øde.»

Fra rundt 1900 økte innvandringen av jøder og arabere til Palestina. Araberne kom fordi det skulle utføres mye arbeid i området. Arabiske omreisende arbeidere ble innført av ottomanerne og det britiske mandatstyret (som beseiret ottomanerne i 1917) for å arbeide på prosjekter knyttet til infrastruktur: Havnen i Haifa og bygge jernbaner. Den jødiske innvandring fra 1882 skapte en økonomisk oppgangstid som tiltrakk seg både legal og illegal arabisk arbeidskraft.

De fleste palestinske arabere er etterkommere av muslimske innvandrere fra Sudan, Egypt, Libanon, Syria, Irak, Saudi-Arabia, Bahrain, Jemen, Libya, Marokko, Bosnia, Kaukasus, Turkmenistan, Kurdistan, India, Afghanistan og Balutsjistan.

PLO og Sovjetunionen
I 1978 hoppet den tidligere rumenske etterretningssjef, generalløytnant Ion Pacepa av til USA. Han var sjef for DIE som var nær knyttet til KGB. I 1987 publiserte han boka «RED HORIZONS» i USA, og der avslørte han at PLO ble oppfunnet av KGB. -  I 1991 hoppet Vasili Mitrokhin av til Storbritannia med 25.000 KGB-dokumenter. Dokumentene viste at Mahmoud Abbas begynte sin tjeneste i KGB i 1983, og i 1982 tok han en doktorgrad ved et KGB-universitet i Moskva, Patrice Lumumba-universitetet. Doktorgraden var en avhandling hvor han benektet Holocaust.

PLO startet i 1964
Etterretningssjefen Ion Pacepa skriver at dannelsen av det fiktive «palestinske folk» ble skapt av eksperter fra KGB på desinformasjon da de dannet PLO i 1964. Ordet «det palestinske folk» dukket opp for første gang i PLOs vedtekter som ble utarbeidet i Moskva i 1964. Sovjetunionen var svært aktiv med å opprette «frigjøringsorganisasjoner» på denne tida i Midtøsten, Bolivia, Colombia og Armenia.

KGB oppfordret Yasser Arafat til å samarbeide med den rumenske diktatoren Nicolae Ceausescu som ba Yasser Arafat om å endre fokus fra å utslette Israel til «å frigjøre det palestinske folk.»

KGB samarbeidet med General Giap
General Giap var hovedstrateg for Ho Che Minh i Vietnam. General Giap hadde klart å mobilisere venstreradikale studenter i USA slik at de kjempet mot den amerikanske Vietnamkrigen. Dette ble en stor maktfaktor i USA for å stanse krigføringen.

General Giap ga råd til Yasser Arafat om hvordan han skulle lykkes med sin strategi. Arafat måtte omdefinere forutsetningene for å lykkes. Han måtte slutte med å si at Israel skulle utslettes, men hvis kampen dreide seg om menneskerettigheter, ville folk i Vesten bli hans venner. – Nå var araberlandene de store og sterke og Israel var den lille. La Israel bli den store og sterke som undertrykker palestinerne som er flyktninger og et hjemløst folk. Deres eksistens er truet. Når dere angriper jødene, så bruk ordet «motstand». Bruk ordet «frigjøring» i stedet for jihad.

KGB overtalte Yasser Arafat til å si at han tok avstand fra vold for å søke fredsforhandlinger da han skulle møte president Carter. Da ville Vesten omfavne ham! Og det stemte, Yasser Arafat fikk bl.a Nobels fredspris og milliarder av dollar til fredsforhandlinger.

Zahir Muhsein som var i PLOs ledelse på 1970-tallet bekreftet Ion Pacepas framstilling om det palestinske folk. Han sa i 1977 i et intervju med en nederlandske avisen Trouw, at det finnes ikke et «palestinsk folk», men dette uttrykket er et politisk knep. Også den syriske presidenten Hafez al-Assad hevdet at det ikke fantes et palestinske folk.

Etterretningssjef Ion Pacepas avslutter med å si at «vi forsøkte å erobre menneskets sinn fordi vi visste at vi ikke kunne vinne en militær seier.»

Russland
Sovjetunionen/Russland har lenge hatt onde hensikter mot Israel. Sovjetunionen var strategen da Israel ble angrepet på sin mest hellige dag, Yom Kippur i 1973. Araberne hadde fått en mengde moderne våpen fra Sovjetunionen som stilte med 5000 militærstrateger for å utslette Israel. Israel vant krigen på underfullt vis.

Russland er eksperter på å manipulere, og i USA klarte de også å manipulere det amerikanske presidentvalget.

Flere milliarder kroner til palestinerne hvert år.
FN har en egen underavdeling, UNRWA, som skal betjene palestinerne. De har rundt 50.000 ansatte som driver skoler, sykehus, helsestasjoner og andre nyttige tjenester, dermed trenger ikke palestinerne å bruke energi på disse tjenestene. Hvert år får palestinerne mange milliarder kroner fra det internasjonale samfunnet. Norge gir rundt 800 millioner direkte til palestinske myndigheter hvert år pluss 200 millioner til UNRWA og NGOer (Non-Governmental Organization) som driver med hjelpearbeid for palestinere. Det meste av pengene som går direkte til palestinske myndigheter, kommer ikke folket til gode. Pengene forsvinner i korrupsjon, terrortuneller, våpenkjøp, terrorlønn og lønninger til PLOs nettverk. I 2017 gikk 2,9 millioner kroner til familier som hadde vært involvert i terror mot Israel. De kunne få opp til 23.000 kr pr. måned, mens en vanlig lønn ligger på rundt 5000 kr.

Lidelsene til folket i Gaza er et utstillingsvindu for utenlandsk media. Jo flere sørgelige historier, jo mer penger i kassa. Vi skal se hva som skjer nå som USA reduserer sin støtte. Vi får helt sikkert mange reportasjer om tragedien i Gaza selv om de ikke nyter godt av pengene fra USA.

Palestinerne har akkurat kjøpt et fly til 400 millioner kr. så nøden kan ikke være prekær.

Trond Baugen

Adjunk

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt