Verdidebatt

‘Det er som å kjøpe tyggis’

Det selges ni millioner pakninger reseptfri paracetamol i året, i Norge. Godt nytt for legemiddelindustrien, dårlig nytt for norske skolejenter.

På pulten, ved siden av den oppslåtte matteboka og det brune skinnpenalet, ligger en pakke solbærtyggis og en pakke Paracet. På pulten til jenta ved siden av står en PC og en paracetpakke til. Å ta Paracet er blitt like vanlig som å ta seg en halspastill eller tyggis, sier en venn av meg som er lærer på videregående.

Undersøkelser viser at det er jenter mellom 15 og 24 år som bruker smertestillende mest. Mer om det under. Læreren reagerer sterkt på hvor vanlig det er blitt å bruke Paracet forebyggende eller dytte et par i seg ved det minste lille ubehag, da det de mest sannsynlig trengte var litt påfyll av vann. Eller litt frisk luft.

Overforbruk

Han er ikke den eneste som reagerer. Boken Pillebefinnende er et massivt undersøkende journalistisk verk som alle med den minste interesse for kroppen og helsa bør lese. Her retter forfatter og journalist Niels Chr. Geelmuyden blikket på overforbruket av medisin – fra smertestillende til potensmidler.

Funnene og tallene som presenteres er intet annet enn rystende: I 2003 ble det lovlig å selge paracetamol reseptfritt i dagligvarehandelen. I 2015 var paracetamol det fjerde mest omsatte virkestoffet i Norge. Salget av disse medisinene overstiger nå ni millioner pakninger hvert år, hvorav halvparten av disse selges i dagligvarehandelen. Parallelt med butikksalget har også rapporterte forgiftninger og skader knyttet til disse virkestoffene skutt i været.

Jenter

En spørreundersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Apotekerforeningen fant ut at 70 prosent av norske jenter mellom 15 og 24 år hadde brukt smertestillende den siste måneden. Halvparten av disse brukte dette ukentlig. En av tre jenter opplyser at de alltid har de med seg. En tredjedel av jentene mellom 15 og 18 opplyste at de brukte paracetamol forebyggende. Altså før smerten har oppstått. Mange bruker det også til å sovne.

«Siden det blir solgt i butikk eller på bensinstasjonen, tenker jeg ikke over at de kan være sterke eller farlige, det blir som å kjøpe tyggis», uttalte en jente til NRK i februar 2016.

Sverige åpnet for å selge smertestillende paracetamol i butikk fra 2009. Da det ble påvist at antallet tilfeller av forgiftning økte med 40 prosent fra 2009 til 2013 besluttet Läkemedelsverket å stanse salget i alle butikker.

Den samme økningen av henvendelser til Giftinformasjonen ser vi her i Norge. Men Legemiddelverket ønsker ikke fjerne paracetamol fra butikkhyllene til tross for at flere eksperter uttrykker sterk bekymring.

Ifølge den britiske forskeren Kenneth Simpson er det særlig den gradvise overdosen som skjer ved at man får litt av virkestoffet ofte over lang tid, som er spesiell skummel. Disse er vanskelig å oppdage og skaper ofte større komplikasjoner enn akutt overdose.

Fri flyt

En annen britisk forsker, Richard Sharpe, mener at paracetamol aldri ville blitt godkjent som legemiddel hvis det ble introdusert i dag. Han begrunner dette med blant annet at middelet fører til leverskader med vanlig dosering i 14 dager.

Klinikkoverlege Hans Petter Fundingsrud ved Universitetssykehuset Nord-Norge tror ikke ungdom er klar over hvor farlig paracetamol er ved feil bruk: Det kan gi store leverskader, sier han. Fundingsrud påtreffer ofte unge som har utviklet kronisk hodepine på grunn av høyt forbruk.

Så - er det greit at ikke-fagpersoner selger disse midlene over disk? Der det er null forklaringer, null råd, fri flyt, ja, det er en formell aldersgrense på 18 år, men stikkprøver vises at grensen sjelden overholdes.

Er det greit at mange ungdommer – og andre - får inntrykk av at dette er like harmløst som tyggis og sukkertøy, når det tvert imot ikke er mye som skal til for at kroppen opplever dette som gift?

Som om det ikke var nok, er ekspertene fortsatt usikre på hvordan dette virkestoffet virker.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt