Verdidebatt

Hvordan kan kristne stemme FrP? (V2)

Noe jeg aldri kommer til å klare å forstå er hvordan kristne med god samvittighet kan stemme Frp!

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Allerede i 2009 (innlegg, versjon 1) hadde jeg et innlegg her på Verdidebatt med tittelen "Hvordan kan kristne stemme FrP?". Akkurat det samme sliter jeg med å forstå meg på nå i år 2017. I den forbindelse tar jeg igjen fram dette temaet (innlegg, versjon 2).

Noe jeg aldri kommer til å klare å forstå er hvordan kristne med god samvittighet kan stemme Frp! For meg framstår Frp som et egoistparti som passer bra for de rike og velstående, men som ikke tar hensyn til de svake og fattige i samfunnet.

Slik jeg leser Bibelen er noe av det viktigste vi kristne kan gjøre å vise hverandre kjærlighet og hjelpe hverandre. For meg står disse tingene i grell kontrast til Frp sin egoistiske og opportunistiske politikk.

I forbindelse med Valg 2017 kjempes det om de kristne velgerne. Spesielt aktive er akkurat partiet FrP, i kamp mot KrF (og "Partiet De Kristne"). FrP har i forbindelse med Valg 2017 drevet med litt av en sjarmoffensiv overfor kristne miljøer og velgere.

Svært mye av politikken til FrP er slik jeg ser det i konflikt med et kristent verdisyn og verdigrunnlag. Ok, partiet støtter helhjertet opp rundt Israel. Utenom dette punktet mener jeg personlig at partiet står for mye tvilsomt sett med kristne øyne.

Les mer om mitt syn på FrP i min bloggartikkel (lenke).

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt