Verdidebatt

Israels Hus og noen hedninger

I romerbrevet kapittel 11, vers 11 står det: Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Sitat slutt.

Med det som utgangspunkt og i tillegg hva som står i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, om at Jesus bare var kommet for å frelse Israels 12 stammer, mener jeg...


Her står det i romerbrevet 11:11,  at jødenes fall førte til en mulig frelse for hedningene. Spørsmålet blir da, når tid skjedde jødenes fall? Jo, da de forkastet Jesus som Guds Sønn.
Dette skjedde ikke før Jesus hang på korset. Og siden har jødene aldri villet hatt noe med Jesus å gjøre.

Konklusjon: Da Jesus og apostlene levde, før korsfestelsen, var det kun Israels 12 stammer, eller om du vil, Israels Hus som ville hatt mulighet til frelse.

Dersom Juda stamme, som er jødene, hadde tatt imot Jesus som Frelseren, da hadde ikke det vært mulig for noen hedninger å bli frelst.

Når det gjelder Calvins lære, så velger jeg ikke å mene noe om den, annet enn at den er interessant. Men jeg synes nok at PAULUS SIN FORKLARING om at hedningene også er regnet med til frelsen, er noe tynn...det med å egge sitt eget folk til misunnelse, mener jeg...

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt