Verdidebatt

'Gutter har det greit, for å si det sånn'

– Gutter er mer bortskjemte, mener Abid Raja. Han tror de derfor er mindre synlige i samfunnsdebatten enn de muslimske jentene. Amina Bile (bildet) vil ha dem på banen likevel.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

– Jeg tror jentene har mer å kjempe for. Som regel har muslimske gutter større friheter enn muslimske kvinner, sier Venstre-politiker Abid Raja (bildet).

###

Norge har i løpet av det siste året blitt kjent med de «skamløse jentene». Unge kvinner med minoritetsbakgrunn som har vært sterke stemmer i det offentlige ordskiftet mot blant annet ekstremisme og for likestilling. Men hvor er guttene?

– Jeg tror de mangler nok jevnaldrende rollemodeller. Det er lettere for jentene å skrive når de ser andre jenter skrive, og de er det mange av.

Det sier SV-politiker, samfunnsdebattant og en av de «skamløse jentene» Amina Bile.

Hun tror også guttene synes det er vanskelig fordi debatten ofte dreier seg om at det er nettopp dem som utfører sosial kontroll.

– Det virker som om de har litt berøringsangst. Som om de føler at det ikke er deres plass.

LES OGSÅ: – Skam former hvordan folk ser på oss

Bortskjemte gutter

Abid Raja tror det at muslimske gutter får en friere oppdragelse er med på å gjøre dem mer fraværende i samfunnsdebatten.

– Manglende frihet rammer kvinner hardest. Det handler om innetider, rett og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, kleskoder, utdanning og i siste innstans, retten til å velge ektefelle, skriver Raja i en tekstmelding.

– Hvis jeg må generalisere så vil jeg si det slik at gutter er mer bortskjemte enn jentene, særlig i det pakistanske miljøet.

Bile, som selv har somalisk bakgrunn, skjønner hva Raja mener.

– Gutter har det greit, for å si det sånn.

Hun synes likevel ikke det er grunn nok til at det andre kjønn kan melde seg ut av debatten.

– Uansett, er de fullt klar over mekanismene som legger til rette for sosial kontroll, både fra kvinner og menn. Selv om de har det lettere betyr det ikke at de ikke har noe å kjempe for – om ikke noe annet kan de jo kjempe for oss.

LES OGSÅ: Forbyr niqab i alle skoler

Giftige kjønnsroller

– Generelt har gutter større mulighet til å delta på arenaer utenfor hjemmet, og må ikke «svare» til familien på samme måte som jentene, sier Nora Mehsen, samfunnsdebattant og kriminolog.

Hun tror guttene utsettes for andre former for sosial kontroll.

– Det er grusomme ting som skjer med gutter også. Men alle de forventningene som er knyttet til maskulinitetsidealet, spesielt i særskilt patriarkalske kulturer, gjør det enda vanskeligere for dem å fortelle om opplevelser av å bli utsatt for tvang og sosial kontroll. Det blir et stort dilemma for mange om det er verdt å snakke høyt om disse tingene. Det er så skambelagt.

Mehsen mener flere oppdras inn i giftige kjønnsroller, og at disse kan være vanskelig å bryte ut av.

– Når det kommer til tvangsekteskap for eksempel, snakker vi ikke nok om at dette rammer guttene også. Man glemmer at det er mange ekteskap hvor de synes det er fundamentalt problematisk, og ikke vil gifte seg. De blir utsatt for en sosial kontroll som presser dem inn i en patriarkalsk mannsrolle de ikke vil ta en del i.​​…

MIN TRO: Intervju med skamløse Nancy Herz

– Vær en pioner

Raja understreker at også gutter kan havne i opprør, men han tror fortsatt jentene har mer å kjempe for.

Politikeren applauderer alle de unge muslimske kvinnene som våger å kjempe for større grad av frihet.

– Det er en kamp de ikke bare kjemper for seg selv og sin personlige frihet, men også på vegne av sine samtidsjenter og generasjoner som kommer etter dem.

Biles oppfordring til de muslimske guttene er klar:

– Dere må tørre å gå mot strømmen. Selv om du ikke vet akkurat hva du mener, så er det greit å lufte tankene. Vær en pioner, det er ikke så skummelt!

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist, kommentator og som nyhetsleder.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt