Verdidebatt

På tide at Frelsesarmeen kommer ut av skapet

Jeg mener at FA seiler under falskt flagg. Ved å lese på det som står på hjemmesiden til FA, er det nærliggende å oppfatte FA som en evangelisk kristen kirke på å lik linje med andre kristne evangeliske kirker. Det er den ikke

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Før jeg ble medlem i FA gikk jeg på kurs for å lære hva Frelsesarmeen lærte og hva de sto for.

I etterkant forstår jeg at jeg har blitt lurt, i beste fall feilnformert. Det er dessverre ikke bare jeg som har opplevd dette. For mindre en ukes iden snakket jeg med et medlem. Vedkommende hadde vært medlem i et år og hadde først etter et år forstått at FA verken praktiserte dåp eller nattverd.

På hjemmesiden til FA kan en lese følgende:

«Felleskristne bekjennelse

I likhet med verdens store kristne kirkesamfunn, baserer også Frelsesarmeens teologi seg på bekjennelsesskriftene fra kristendommens tidlige dager. De apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelsene har videre blitt supplert av elleve læresetninger som uttrykker Frelsesarmeens perspektiv på disse bekjennelsene.»

Saken er den at De Elleve Læresetninger ikke står alene. Hver læresetning følges av lange forklaringer, utdypelse og fortolkninger. Etter min vurdering stemmer ikke alltid disse forklaringer, utdypelse og fortolkninger med Bibelens lære, og heller ikke med læren som er felles for verdens store kristne kirkesamfunn.

Det synes merkelig at FA baserer sin teologi på blant annet den nikenske trosbekjennelsene. Sannheten er at FA bare baserer sin teologi å deler av denne bekjennelsen. FA bekjenner ikke em dåp til syndenes forlatelse, de benekter og avviser dåp.FA sammenligner  seg med verdens store kristne kirkesamfunn. En kommer nærmere sannheten ved å vise til at FA er ulik alle andre store kristne kirkesamfunn. Ulikheten består blant annet i at FA avvise å døpe og forrette nattverdPå hjemmesiden til FA kan en videre lese følgende:Det er særlig to særpreg ved Frelsesarmeens teologi. Det ene er vektleggelsen av at frelsen ikke er avhengig av ytre handlinger. Det andre er vektleggingen av at med ens individuelle skaperplan og Jesus som forbilde; kalt helliggjørelse.»

FA mener deres teologi har to særpreg. Det ene særpreget er vektleggelsen av at frelsen ikke er avhengig av ytre handlinger. En kommer nærmere sannheten ved å si er at ingen kristne kirkesamfunn mener at frelsen er avhengig av ytre handlinger.

Den andre særpreget  FA mener å besitte er helliggjørelse. Også her kommer en nærmere sannheten ved å vise til at helliggjørelse er felles for all kristen teologi. Metodistkirken, et av verdens største kirkesamfunn med ca. 90 millioner medlemmer, sier blant annet: «Det er viktig å si at helliggjørelse aldri er et resultat av våre egne anstrengelser eller forsøk på å behage Gud, men alltid et resultat av Guds nåde.

DET SOM VIRKELIG SÆRPREGER FA er at de ikke adlyde Jesu misjonsbefaling. Ddet siste Jesus sa før han for hjem til sin Far : «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Vider adlyder ikke FA Jesu befaling om å holde nattverd. Læren om De Tre Søyler er også et særtrekk, samt vektlegging på rangordningen og autoritær ledelse med fravær av valg.

Frelsesarmeen har selvsagt rett til å utforme sin egen troslære. Det må selvsagt respekteres.

Like selvfølgelig må det være at de offentlig og i klartekst forklarer hva de står for og hva de lærer.

For, det vel ikke slik at FA lever i sin egen boble og er kunnskapsløse når det gjelder Bibelkunnskap og hva de store anerkjente kirkesamfunn står for???

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt