Verdidebatt

Eutanasi fortjener en reflektert debatt.

Debatten om eutanasi skiller seg fra andre debatter ved at det er et klart folkelig flertall, men få politikere som støtter innføring en form for aktiv dødshjelp. Et så viktig spørsmål fortjener en bredere og mer kunnskapsbasert debatt, derfor ønsker jeg Venstre går inn for en utredning av eutanasi.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Eutanasi fortjener en reflektert debatt.

Som Vårt Land har skrevet, er forslaget om å utrede eutanasi innstilt avvist av landsstyret i Venstre, men debatten skal først endelig avgjøres på landsmøtet om to uker. Alle spørsmål som handler om liv og død er vanskelige og inneholder en rekke moralske avveininger – en utredning kunne gitt oss et bedre utgangspunkt til å gjøre disse avveiningene.

Selvråderett

Unge Venstre mener det er en verdi å ha kontroll over eget liv, også i sluttfasen. Den private autonomien og selvråderetten over egen kropp er et viktig prinsipp som gjelder de fleste faser i livet, men som vi ikke har mot slutten.

For mange vil det også være en verdi å vite at de ikke vil komme i en situasjon hvor de ikke har kontroll over egen kropp eller må leve med store smerter. Dermed kan det å innføre aktiv dødshjelp gjøre at mange føler en større ro i møte med slutten, selv om de ikke velger å benytte seg av det.

Likevel er ikke Unge Venstre for eutanasi betingelsesløst – etter en stor debatt på landsmøtet sist høst gikk vi bort fra aktiv dødshjelp og over til legeassistert selvmord. Altså at leger skal kunne utstyre pasientene med en dødbringende dose medisin. Poenget her er at det finnes mange ulike versjoner av dødshjelp – alt fra aktiv dødshjelp hvor legen setter en sprøyte og til assistert selvmord hvor pasienten utstyres med en pille de selv må ta.

Grenser og utglidning 

Hvordan det innføres vil også ha mye å si. Skal det være forbeholdt bare de sykeste og hvor skal eventuelt grensen gå? Og ikke minst hvordan kan vi unngå utglidninger? Jeg tror svarene på disse spørsmålene har noe å si for den store majoriteten som i dag sier de er for dødshjelp. Noen vil kanskje endre standpunkt, mens andre vil få forsterket meningen om at dette er rett.

For Unge Venstre er det et mål at vi på et tidspunkt skal innføre aktiv dødshjelp i Norge, og vi må være ærlige på at en slik utredning er første steg på veien. Samtidig bør også de som er mot at det skal innføres kunne se verdien av en slik utredning – for alle taper på en uopplyst debatt.

Fakta på bordet

I flere av landene som har innført dødshjelp har det kommet som følge av press nedenfra og ofte blitt hastig innført. Det er en dårlig måte å behandle et så vanskelig spørsmål. Gjennom en god offentlig debatt er det mulig finne tiltak som kan forhindre utglidning og sikre at det skjer innenfor gode rammer.

Som samfunn er vi ikke tjent med å skyve bort vanskelige verdispørsmål som dødshjelp. En utredning som den Unge Venstre, og flertallet i Venstres programkomite ønsket kunne fått fakta på bordet og være et godt utgangspunkt for en slik debatt. Jeg håper derfor landsmøtet snur innstillingen og går inn for en utredning.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt