Verdidebatt

Har sluttet å skremme ungdom

Både debattanter og politiet har måttet legge om retorikken i legaliseringsdebatten. Cannabis er ikke lenger veien til død og langvarig narkotikamisbruk.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

– Jeg pleier å si at skal du dø av cannabis, må noen legge to tonn på en europall og slippe den i hodet på deg, sier politiførstebetjent Torbjørn Trommestad ved Arendal politistasjon. Han har jobbet med rus i 18 år. De siste ti har arbeidet vært rettet inn mot ungdom.

– Det er viktig å ha troverdighet når man snakke med unge mennesker. Dette er ungdommer som har lest seg opp. De kjenner argumentene i legaliseringsdebatten ut og inn.

LES OGSÅ: Rusforebygger fikk årets verste-pris

Han forteller at politiet i dag snakker med ungdom om cannabis på en helt annen måte enn før.

– Da jeg selv var ung kom politiet til skolen vår og sa at cannabis var veien til døden. Det holder ikke i dag.

Likevel er han opptatt av å formidle de negative sidene.

– Du dør ikke av å røyke alene, men du lever et kjipere liv. Både alene og i møte med kjæreste, skole, arbeid, venner og familie.

LES BERIT AALBORGS KOMMENTAR: Ideen om en fri ruspolitikk

Ensidig argumentasjon

– Dette er en debatt som tidligere var svært preget av slagordretorikk. «Fra hasj til helvete» var hovedparolen, sier Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva.

Han er en av stemmene som har vært med på å dra i gang debatten om legalisering av rusmiddelet cannabis i Norge. Han opplevde at det lenge bare var én side som slapp til med sine argumenter.

– Rus- og avholdsorganisasjonene trengte ikke å forholde seg til noen opposisjon. De kunne nesten slenge ut hva som helst av argumenter.

LES MINA GERHARDSENS INNLEGG: «Vi har nok rusproblemer – uten lovlig hasj»

Det forandret seg da forskningsmiljøene tok tak i tema og undersøkte skadevirkningene av cannabis.

– Da det kom motstemmer som ville legalisere på bakgrunn av fakta de hadde hentet fra forskning, begynte cannabismotstanderne – noe motvillig – å legge om retorikken. Debatten handler ikke lenger om hvorvidt hasj er farlig eller ikke. Den handler om hvorvidt er forbud har en effekt.

Taus folkeoppslutning

Generalsekretær den ruspolitiske organisasjonen IOGT, Hanne Cecilie Widnes, er en av dem som ønsker å videreføre et strengt forbud mot rusmidler som cannabis. Hun tror ikke debatten har plass til de store slagordene lenger.

– Vi et jo at det er en sterk, folkelig oppslutning om forbudet som er i dag, men det er få som deltar i debatten. Jeg savner at flere synliggjør sitt engasjement.

Selv vokste hun opp i en tid da klistremerker med slagordet «Nei til narkotika» kunne sees overalt.

– Opplever du at debatten er blitt mer kunnskapsbasert?

– Jeg opplever at vi har jobbet kunnskapsbasert i alle år. At debatten er mer nyanser og mindre slagordpreget har nok mer med samfunnsutvikling å gjøre.

LES MER: Bli med sykepleierene som oppsøker Oslos rusmiljø

Debatt med temperatur

Jørgen Bramnes er professor i rusmiddelforskning ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), UiO. Han har undersøkt den norske legaliseringsdebatten og konkludert med at den har vært preget av høy temperatur.

– Det sterke engasjementet og den høye temperaturen står ikke alltid i samsvar med hvor stort spørsmålet man stiller seg er. Mange av aktørene i debatten har kommet med påstander som er blitt tatt litt for langt.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Han ser at debatten er blitt mer nyansert i senere tid.

– Sett over år, er nok debatten om cannabisbruk blitt mer opplyst og nyansert. Samtidig er vi nok ikke helt i mål. Mange har veldig sterke standpunkter som ofte baserer seg på personlige erfaringer og opplevelser.

LES OGSÅ: Ungdommen ønsker en liberal ruspolitikk

– Du er selv en del av denne debatten. Opplever du at de som deltar argumenterer ut i fra den samme forskningen?

– Både ja og nei. Vi leser nok noe av den samme litteraturen, men tolker den forskjellig.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt