Verdidebatt

Trusselen fra øst og Gog-krigen

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Aftenposten skriver i dag om trusselen fra øst, der forsvarseksperter er uenige om hvorvidt Russland er en trussel for norsk territorium. Det faktum at vesten nå igjen er i en kald krig mot Russland, kaldere enn noensinne, er et tegn på at det Bibelen omtaler som Gog-krigen kan være rett rundt hjørnet.

Norge truet? 

«Slik situasjonen er i Øst-Finnmark kan russerne stille og rolig marsjere inn i Kirkenes med børsa på ryggen». Dette sier en forsvarsekspert til Aftenposten i dag. Det nevnes også at en russisk invasjon i Baltikum kan skape grunnlag for at russerne ønsker å skape en viss kontroll over Nord-Norge: «Ved en krisesituasjon i Baltikum kan det være fristende for Russland å legge press på Norge for ikke å involvere seg», sier marinetopp Jacob Børresen.

I forbindelse med dagens oppslag i nevnte avis er det naturlig å trekke frem innhold fra blogginnleggene jeg skrev om Russland og endetiden i 2006. Det er naturlig å tenke at Russland vil sikre seg et grep over nordområdene og Baltikum i forkant av et angrep på Israel (Gog-krigen). Problematikken må ses på i lys av bibelsk perspektiv.

Angrepet på Israel

I 2006 skrev jeg flere blogginnlegg om endetiden, Russland og de som samler seg mot Israel i de siste tider. Bibelen forteller om konstant uro i Guds hellige land Israel samt en oppblussende konflikt mellom verdensmaktene. En av profetiene i Bibelen handler om tredje verdenskrig, den såkalte Gog/Magog-krigen, der Israel skal angripes fra nord (Esekiel 38-39). I følge Bibelen vil angrepet komme fra Russland, i nær koalisjon med sine allierte som de har våpenhandelavtaler med.

Ved granskning av bibeltekstene, i samsvar med demografiske folkevandringer, kommer vi til at Gog er en statsleder for Russland. Magog er et indoeuropeisk folkeslag som geografisk utgjør Kaukasusområdet og det sørlige Ukraina. For folk flest er Russlands nylige Ukraina-operasjoner velkjent. Dette er en naturlig oppbygning til det som vil ramme Israel.

I Esekiel 38-39 står det at det gamle Persia (Iran og eventuelt Irak, Afghanistan og Pakistan) skal spille en avgjørende rolle ved invasjonen av Israel. Russland har i en årrekke solgt våpen til Iran. Irans forhenværende president Mahmoud Ahmadinejad uttalte at Israel bør utslettes fra verdenskartet og at Bibelens profetier er i ferd med å bli oppfylt. Iran har også uforbeholdent gitt støtte til terroristorganisasjonen Hamas og deres planer om å utslette Israel. Andre viktige allierte av Russland, med våpenhandelavtaler, har i lange tider vært Kina, Nord-Korea og en rekke muslimske land (blant andre Libya). Nubia (Etiopia eller Kusj) vil være en del av alliansen mot Israel og inkluderer deler av Sudan, noe som er interessant fordi islamistene i landet står bak mange grusomheter mot den kristne befolkningen. Russland er kalt «kongen av nord» mens Nubia representerer «kongen av sør». Put (Libya) er med i alliansen og var en av de viktigste allianserpartnerne for det gamle Sovjet. Mange andre folkeslag vil også gå sammen med Gog (Russland); noe som utgjør en arabisk/muslimsk union.

Russland som del av «ondskapens akse»

Tidligere KGB-sjef, nå president, Vladimir Putin, bygget sterke personlige, politiske og militære relasjoner til Irans president Mahmoud Ahmadinejad og Nord-Koreas diktator Kim Jong Il. Putin har gjennom lang tid solgt atomteknologi og våpen for mange milliarder dollar til Iran og Nord-Korea. Putin har vært med på å gjøre den vestlige verdens fiender klare for krig. På den måten har Russland blitt en del av det George Bush kalte «ondskapens akse». Bush tok feil på flere områder – men hadde mye rett også.

Det er mye som bekrefter Russlands nære forhold til Nord-Korea:

  • I desember 2000 annonserte russerne at de skulle ha en dramatisk økning av våpensalg til Nord-Korea.
  • I april 2001 undertegnet russerne en offisiell avtale som gjorde at Nord-Korea fikk modernisert sitt militære utstyr. En rapport sier at Nord-Korea i 2001 importerte kampfly, militære kjøretøyer, helikoptre og ammunisjon verdt 120 millioner dollar, fra Kina og Russland.
  • Kim Jong Il hadde møter med Putin i Moskva både i 2001 og 2002.

Syria har vært en nøkkelalliert av Hisbollah og Hamas i kampen mot Israel og jødene, og Russland har i en årrekke levert våpen til Syria. Syria har vært den ledende motstanderen av den jødiske staten Israel helt siden gjenopprettelsen i 1948. Profetene Jesaja og Jeremia forteller at Syrias hovedstad Damaskus vil bli ødelagt i endetiden. Den siste tiden har nettopp dette skjedd, og opprøret i Syria kan derfor være et nytt steg på veien mot Gog/Magog-krigen.

Israel skal seire

Profeten Joel forteller i Joel 2:18-20 at Israel skal seire over «Gog»-alliansen. Med disse begivenhetene i Midtøsten «gir Gud seg til kjenne for mange folks øyne» (Esekiel 38:33), og Midtøsten blir aldri det samme igjen. Israel vil under «Gog»-krigen bli støttet av vestens kapitalistiske land og noen av vestens allierte land på Den Arabiske Halvøy, i følge Esekiel 38:11: «Folk fra Sjeba (Saba) og Dedan, og kjøpmennene (kapitalistene) fra Tarsis (vesten) og alle deres unge løver».

Kaldere vind fra øst

Hva skjer med Norge midt oppi dette? Håpet er at Norge inngår i koalisjonen med vestens unge løver, hvis vi da ikke er underlagt russisk okkupasjon. Kanskje vi for tiden blendes så mye av kampen mot islamisme og terrorisme i vestlige land at vi «glemmer» trusselbildet fra Russland og deres allierte mot Israel og jødene? Det kan være en farlig tendens og skape grobunn for opprustningen til Gog-krigen. Vinden fra øst har blitt kaldere i år.

PS: Visste du at det før den 2. verdenskrig ble eksportert blyanter fra Russland til England der det sto «Made in Gog»?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt