Verdidebatt

Blasfemi og Koranen

For noen dager siden uttalte Ubaydullah Hussain at “Det er bred enighet blant lærde i Islam om at hån og krenkelse av profeten Mohammad skal straffes med døden.” Mullah Krekar uttalte også at blasfemi skal, i følge Koranen, straffes med døden.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Dette er verken første eller siste gang slik blir hevdet om Koranen. Men jeg tror det er sjelden noen imamer i Norge motbeviser slike anklager om Koranen med bevis fra samme bok. Dette skal jeg forsøke å gjøre nå.

Jeg ønsker først å si at jeg erkjenner at det er “bred enighet blant lærde i islam om at blasfemi skal straffes”. Jeg vet også at mange land med muslimsk majoritet, har straffer for blasfemi. Mange muslimske organisasjoner er tidlig ute med å fordømme vold mot folk som begår blasfemii Europa, men sier ikke noe om den samme volden som foregår i “muslimske land”. #Hykleri

Det jeg ønsker å legge vekt på er: Hvilke bevis har man i islam for at blasfemi skal straffes?  Dødsstraff er noe meget alvorlig, og man kan ikke bare utstede det på basis av noen hadith som strider med Koranen. Jeg tror ikke bare det er “bred enighet”, men absolutt enighet blant lærde i islam, at Koranen har høyeste autoritet, og så kommer Profetens tradisjon. Er det noen som la merke til at verken Hussain eller Krekar refererte til ett eneste vers fra Koranen. Er det noen som har lagt merke til at det aldri refereres til spesifikke vers i Koranen, når folk snakker om straff for blasfemi?

Hadde Koranen vært helt stum angående blasfemi, kunne man hatt ørlite mer forståelse for de som hevder at hån mot Profeten bør straffes. Koranen er full av diskusjon rundt blasfemi. Det er ikke slik at Koranen bare diskuterer og fordømmer blasfemi. Den har klare retningslinjer om hva en muslim skal gjøre når han eller hun utsettes for slikt:

·         Hvis man sitter et sted der det gjøres narr av Allah og hans tegn, skal man gå vekk fra et slikt sted, helt til samtaleemnet endres(4:141 og 6:69).

·         Muhammad er ikke den første som blir hånet. Koranen forteller at enhver profet har blitt gjort narr av(15:1236:31 og 43:8). Derfor blir Muhammad også bedt om vise tålmodighet(20:131) og heller lovprise Gud(15:99). De som spotter skal overlates til Gud. Han sier selv at han vil ta seg av dette(15:96).

Når man allerede har tre rettlingslinjer, hvordan kan man da si at noen "tolker" Koranen annerledes, og velger å ikke bare straffespotterne, men straffe med dem med døden?!?

Ulike folk kan oppleve ulike ting som blasfemi. Og Koranen inneholder mye som tilhengere av andre religioner kan oppfatte som blasfemi. Derfor er det ganske logisk at Koranen ikke foreskriver noen straff for blasfemi.

Siden islam også hevder å være fredens religion, har den heller ikke tillat sine egne tilhengere å si noe stygt om andres avguder(6:109), selv om avgudsdyrkelse er den største synd i islam(4:49 og 4:117).

Jeg utfordrer alle som er uenig med meg angående blasfemi og Koranen, å komme med sine bevis.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt