Verdidebatt

Blir kvinner frelst gjennom å føde barn?

Jeg håper ikke du har hørt en preken som hevder noe slikt. Men 1 Tim 2:11-15 trenger en intelligent forklaring. Et utdrag fra en tale av Dr. Jonathan Welton.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

1 Tim 2:11-15 sier følgende: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. For Adam ble skap først og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen - bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet."

I vers 8 snakker Paulus til menn generelt. I vers 9-10 snakker han til kvinner generelt. Men så kommer vers 11-12: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille."

Kommentatorer sier at i Efesus, der Timoteus var leder og apostel, bydde en del mennesker på problemer for ham og menigheten. Efesus var byen der gudinnen Diana - eller Artemis - ble tilbedt. Denne kulten tok historien om Adam og Eva, og sa at det egentlig var Adam som ble forført. Alt var Adams feil, ifølge dem. Disse kvinnene fra denne kulten ble etter hvert troende, og hadde denne merkelige teologi som ga dem en nedlatende holdning overfor menn. Altså motsatt problem av hva vi har i dag, hvor en del menn forsøker å kontrollere kvinner og dominere dem i hjemmet og menigheten.

Legg merke til at Paulus snakker om "en kvinne". Entall. Det kan være en spesifikk kvinne som gir Timoteus problemer her. Vers 12: "Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille." På gresk brukes ikke det vanlige ordet for å bestemme. Her brukes et ord - authenteo* - som betyr den verst tenkelige måten å dominere på. Det kan bety å stjele autoritet på en hard måte. Paulus sier heller ikke at menn kan gjøre dette. Det handler ikke om kjønn. Paulus tillater ikke at denne spesifikke kvinnen holder på på denne måten.

Noen kommenatorer mener at folk reiste seg opp i møtet og forstyrret, og kom med bisarre læresetninger. Paulus tillot altså ikke folk å forstyrre og dominere møtene på en slik feilaktig måte.

Paulus bekrefter videre at Adam ble skapt først og så Eva. Hvorfor gjør han det? Fordi disse menneskene fra sin tidligere kult, mente at Eva ble skapt først. Mennene ble altså sett på som annenrangs av disse menneskene.

Så kommer vers 15: "Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen..." Legg merke til at det står barnefødselen. Dette er riktig oversatt. Det står ikke barnefødsler. Fra gresk skal det oversettes med bestemt form, og ikke barnefødsler i generell mening. Det snakkes om selve Barnefødselen - Jesu fødsel. Det er gjennom Jesus kvinner blir frelst. Ikke gjennom å føde barn. Oversettere har noen ganger gjort en feil ved å utelate bestemt form. Og da mister verset sin opprinnelige betydning.

*Authenteo

one who acts on his own authority, autocratic, an absolute master, to govern, exercise dominion over one, usurp authority over

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt