Verdidebatt

Et politisert sirkus

Er det et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn? Selv Paulus sier at myndighetene ikke bærer sverdet for intet.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er beklagelig å betrakte hvorledes leder i KrF Bergen, Karl Johan Hallaråker, nå populistisk kaster seg på trenden med å bruke Breivik-terrorsaken til et politisert springbrett for å angripe egne meningsmotstandere. 19.4. fremmer han alvorlige anklager i Vårt Land mot undertegnede som sammenfaller med det som Stein Lillevolden i Aftenposten 12.4. mente var faren ved Breivik-saken: «Følelsen av absurditet etter å ha blitt stevnet som forsvarets vitne forsterkes gjennom at journalister, samfunnskommentatorer og en håndfull kjente jurister allerede har begynt å spille med på galskapen, gjennom nedlatende og festlige kommentarer rundt min person,» noe som har gjort at Lillevolden igjen er drapstruet.

Han påpeker at tiltalte forsøker å tilegne seg initiativet og kontrollen i rettssaken gjennom å bruke «kjendisvitner» som springbrett for medieoppmerksomhet. Lillevolden nekter å bli slept rundt i manesjen som en annen «pauseklovn» i Breiviks bisarre vrangforestillinger og protesterer mot å bli brukt i et forrykt politisk prosjekt.

I mitt tilfelle kaster nå også Hallaråker seg inn i denne typen følelsesladet synsing og kan mistenkes for med vilje å trekke mine utsagn fullstendig ut av sammenheng. Mitt poeng under NRK Debatten 12.4 var at dersom politiet hadde kommet tidligere til Utøya og skutt Breivik mens ugjerningen pågikk, kunne mange uskyldige unge menneskers liv vært spart.

Mener Hallaråker at det er et brudd med rettsstaten å stanse en drapsmann slik at han ikke får fullført ugjerningen? Når ble det på kollisjonskurs med kristne verdier at politiet bør stoppe drapsmenn?  Hvilke kristne idealer hevder at myndighetene IKKE bør forsvare uskyldige borgere fra overgrep?

Paulus selv påpeker at mennesker bør være lovlydige, fordi myndighetene ikke bærer sverdet for intet. Øvrigheten, som bærer sverdet, betegnes som en Guds tjener som de som gjør det onde bør frykte. Myndighetenes oppgave i rettsstaten er nettopp å stanse lovbrytere slik at lovlydige borgere kan være trygge og ikke utsettes for kyniske voldsmenn. Det er ytterst underlig at Hallaråker hevder at det er imot det kristne verdisyn å følge Paulus' anmodning.

Nå har vi et politisert mediesirkus med de betydelige påkjenninger det medfører ikke bare for pårørende, men også folk flest. Medieundersøkelsen 2012 viste at nærmere 70 % av befolkningen allerede er lei av den voldsomme mediedekningen av Breivik.

Hundrevis av millioner av skattebetalernes penger til å finansiere alt fra advokater til utredningskomiteer der mange tar tusenvis av kroner i timen i betaling. Det er et tankekors at den enes død er den andres brød.  At Hallaråker betegner min skepsis mot pengebruk som moraliserende, insinuerer at også KrF ikke ønsker kritiske røster til hvorledes skattebetalernes penger forvaltes.

Hvem ønsker i så fall å stemme på et slikt parti?

Min kommentar i NRK Debatten var at Breivik står for det stikk motsatte av våre europeiske og kristne verdier med vekt på respekten for menneskeverdet, toleranse og forskjellighet, samt beskyttelse av uskyldige kvinner og barn. Han representerer selve bruddet med den kristne etikkens vekt på respekt for de ti bud og hans synspunkter ligger langt borte fra idealene i vår europeiske kulturarv. Breivik ønsker et monoetnisk selekteringssamfunn der man bomber hovedstaden og dreper barna til de man er uenig med politisk for å få seg en talerstol.

Ledende europeiske politikere slik som Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og David Camerons motstand mot multikulturalismen som forfeilet innvandringsmodell de siste tiårene som har ledet til økte etniske spenninger og skapt en ghetto-preget underklassekultur som ingen er tjent med, handler om noe helt annet enn Breiviks forkvaklede voldsvisjon.

Vi ønsker oss et multietnisk arbeidssamfunn heller enn et passivt stønadssamfunn der alle mennesker, uansett etnisk tilhørighet blir likeverdig behandlet, respektert og gitt arbeid. Dette har jeg skrevet meget om, også nå sist i bestselgeren Respekt. Breiviks hat-ideologi er den rake motsetningen av Europas siviliserte kulturverdier.

Jeg ser overhode ingen grunn til å bidra med sympati for voldsmannen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt