Verdidebatt

Solen med vingene

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

"Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom i sine vinger." Mal 4,2. Dette er et spesielt bilde: Rettferdighet beskrives som en sol, som har vinger! - - Jesus kaller seg selv for verdens lys. Han sier også til disiplene at de er verdens lys. Da kan vi tenke at denne rettferdighetens sol med vingene henviser til Jesus og til oss som vil følge Ham.

Vi har blitt delaktige i Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Vi er blitt rettferdiggjort. Det er også en utvikling i rettferdighet: ”De rettferdiges sti er som det strålende lys, som skinner klarere og klarere til høylys dag.” Jesus formaner oss til å søke Guds rike og Hans rettferdighet. De gudfryktige er altså under påvirkning av rettferdighetens sol med vinger, og de selv skal være dette lyset, solen med vingene.

På Guds veier lærer vi mer og mer å forstå og å skille mellom det onde og det gode. Vi vil gjerne da velge det gode. Den rette ferden. Men også et menneske som gjør rett blir fristet og prøvet. Da blir det så lett for oss med denne rettferdigheten å begynne å dømme andre: "Jeg er ikke som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere eller som denne tolleren." Vi ser andres feil og vil, ofte velvillig, irettesette dem. Nå kan vi med vår rettferdighet få i stand mye vondt: Kanskje blender og brenner vi andre. Vi synes at vi er i vår fulle rett i å irettesette og sette andre på plass. Rettferdigheten avslører synden, og vi synes at våre brennende stråler med rette skal gjøre sin gudgitte gjerning.

Rettferdighetens sol går opp med legedom i sine vinger. Legedommen og hjelpen ligger i vingene, ikke bare i strålene. Med vingene kan vi regulere strålstyrken, som i sin varme kan ødelegge. Med vingene kan vi dekke og beskytte andre. ”Kjærligheten dekker over en mengde synder.” Midt i det at kjærligheten ikke gleder seg over urett, tåler og utholder den, tror og håper alt.

”… så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.” Kol 3,13. Hvilke svale og vederkvegende luftstrømmer vi kan medføre med tilgivelsens vinger i stedet for trykkende ”rettferdige” klager og bebreidelser!  Hvor viktig og frigjørende det er å ta vingene til hjelp, å bære med dem og å dekke. Under vingene blir andre legt. Vår oppgave er å elske som Gud har elsket oss. Det er så mye godt vi kan gjøre med vingene. De leder også oss til legedom og frihet. Er ikke vinger et symbol for frihet! Vi kan bære, løfte opp, beskytte, gi skygge, vederkvege og hussvale, løfte våre vinger og fly opp og hente hjelp fra Ham som gav seg selv for oss og ”døde for oss mens vi ennå var syndere”. Jesus kom for å frelse, lege og frigjøre.

Guds sannheter er ofte enten – eller. Hans rettferdige dommer kan være harde og brennende. Derfor dekker Hans kjærlighet mye i våre liv. Vi tåler ikke, vi klarer ikke sannheten som den er. Jesus hadde mye å si til disiplene, men de kunne ikke bære det da. Han sa videre at sannhetens Ånd skal veilede dem til hele sannheten. Vingene forandrer ikke sannheten, men de bærer og beskytter oss og vi med dem andre. ”Kjærligheten er fullkommenhetens bånd.” Ved å bruke vingene, ved å elske, får vi frem nyansene mellom Guds absolutte, ”sort – hvite” sannheter. Det er Guds kjærlighet ved Jesus Kristus som styrer Hans rettferdighet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt