Verdidebatt

Flertallet tapte - igjen

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

For fire år siden var det cirka 25.000 flere velgere som stemte på de borgerlige enn på de rødgrønne - som altså endte opp i regjering.

Ved årets valg har dette tallet økt til nærmere 50.000 stemmer (48.929).

Dette reiser (minst) to spørsmål:

1) De rødgrønne har ikke fått flertallet av velgerne sin tillit til å fortsette. Hvordan vil de forholde seg til dette i den kommende perioden? Vil de bli mer lydhøre og ydmyke?

2) Kan vi leve med en valgordning som som gir en så feil representasjon i forhold til folkeviljen? Er ikke dette et demokratisk problem?

Krsitin Halvorsen tar fullstendig feil når hun gjentatte ganger hevdet at valgresultatet viser folk ikke vil ha "høyrepolitikk", men at de klart har sagt fra om at de vil ha mer rødgrønn politikk. For å følge hennes retorikk, så har de faktisk gjort det motsatte; et klart flertall vil ha "høyrepolitikk" i stedet for mer rødgrønn politikk.

Det må være med blanede følelser de nå danner regjere for fire nye år når de altså vet at et flertall av velgerne i et demokrati faktisk ikke vil at de skal fortsette. Altså regjerer de i strid med det mest grunnelggende av alle demokratiske prinispper - at det er flertallet som skal bestemme.

Hadde politikken og politikere vært anstendige, ja, så hadde de, i dette tilfelle Kristin Halvorsen, om ikke annet utvist større respekt i en slik situasjon.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt