Europa i dag er et nyliberalt samfunn der statsledere danser til lyden av markedsmekanismene og vi borgere oppfordres til individualisme og konkurranse. Nyliberalismen har sitt eget sett med verdier, som vi adopterer og gjør til våre. Slike verdier er for eksempel fullt ansvar for eget liv og karriere, å være en aktiv konsument, være omstillingsvillig og positiv, og å akseptere at egenverdien vår kan måles i kroner og øre.