I løpet av noen dager falt Arbeiderpartiets oppslutning fra rekordhøye 47,6 prosent til 39,7 prosent på TV 2s gallup. Dette fallet på nesten 10 prosent kom i dagene etter terroranslaget i Paris.