Meninger

I løpet av noen dager falt Arbeiderpartiets oppslutning fra rekordhøye 47,6 prosent til 39,7 prosent på TV 2s gallup. Dette fallet på nesten 10 prosent kom i dagene etter terroranslaget i Paris.

LES MER: Støre erkjenner at Selbekk ble stående alene

Det er uvanlig å offentliggjøre slike tall for utvikling i løpet av intervjuperioden for en meningsmåling, blant annet fordi det er langt større usikkerhet knyttet til dem. Men utslaget er så stort at det er statistisk signifikant. Det er all grunn til å tro at det er Jonas Gahr Støres uttalelser i forbindelse med angrepet på Charlie Hebdo som er årsaken til det.

LES MER: Nå er trykkefriheten for alle