I ortodoks jødedom skal man ikke berøre det annet kjønn. Det er to årsaker til dette: Det er preventivt mot uønsket seksuell kontakt. Hvis du ikke berører i det hele tatt, kan du aldri gå for langt. Du kan aldri berøre noen på feil måte, eller bli anklaget for det.