Alle kirkesamfunn holder seg med en teologi. Uansett om den er fast eller bevegelig, er det uenigheter i lære som er grunnen til at vi i det hele tatt har ulike kristne kirker. Teologien definerer kirkesamfunnet, ikke bare på papiret, men i etikken fromhets- og gudstjenestelivet. Den som lærer rett, regnes som ortodoks, den som lærer noe annet regnes som kjettersk.