Det var de riktig store­ spørsmålene som sto på dagsordenen en varm junikveld på Litteraturhuset i Oslo. Haram-seminaret, til minne om dominikanerpater Arnfinn Haram, var i år viet problemstillinger rundt sannhet og dialog mellom mennesker med ulik tro og trostilhørighet. Mitt innspill tok utgangspunkt i et koransk sannhetsbegrep.