Hvis du har vært barn, er sjansen stor for at du enten har blitt plaget av, eller vært med på å plage andre barn. I hvert fall har du sett det skje.