Fenomenet Donald Trump blir holdt frem som bevis på USAs fundamentale problemer. Men vi skal ikke være så selvgode når vi snakker om hans politiske suksess. Årsakene er også relevante her.