Vi ligg på ei badestrand sør i Europa. 
Bølgene skyl over sand og tær. Stadig må vi flytte oss lenger mot land, for sjøen som stig. Huff, problema er så minimale 
akkurat no, ei stund får eg heimlengt.