I forbindelse med 500-årsjubileet for reformasjonen har Kirkerådet og Scenekunstbruket sammen lyst ut prosjektmidler for 2016 til utvikling av forestillinger som aktualiserer reformasjonens temaer for barn og unge i dag. Til sammen 1,5 millioner trosopplæringskroner er satt av til prosjektet.