Vi har alle ting vi har vore redde for, som vi kan le av når vi berre får det på avstand.