Å gå løs på bedende mennesker inne i et gudshus for å drepe dem, er en handling som utløser spesielt sterk avsky. Å drepe på et hellig sted er et brudd på et grunnleggende tabu. Det har likevel skjedd før i det hellige land. I 2008 drepte en palestiner åtte jøder i en religiøs skole i Jerusalem, og i 1995 drepte en israelsk bosetter 29 bedende i moskeen i Hebron.