Forhåpentlig er det lenge siden du leste i Vårt Land om en «personlig kristen». Da jeg vokste opp på 80- og 90-tallet, var en «personlig kristen» en som gikk i kirken og ba til Gud ofte. Nå kan det like gjerne beskrive en som tror på gud med liten g og som synes kirkegang er helt fjernt. Det kommer helt an på hvem du spør.