Leder

NRK burde satse på bøkene

I en tid der flere etterspør en større plass for lesing og bøker, burde NRK øke satsingen på litteratur. Ikke kutte den, slik de nå gjør.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Elevene må lese mer bøker. Folk må lese flere bøker. Det virker til å være en bred konsensus om at litteraturen kan virke som en motkraft til den økende polariseringen i samfunnet, drevet frem av digitalisering, skjermavhengighet og sosiale mediers algoritmer.

I bøkenes verden skimter vi et annet samfunn: lange linjer, tankerekker som tenkes helt ut, ord som beskriver det vi ikke visste vi hadde språk for. Bøkene tar lenger tid å lese enn det det meste som flyktig forsvinner nedover i feeden på internett.

Frilansere er ikke bedre enn fast ansatte

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har nylig sagt at «gode lesere lærer både mer og bedre. Leser du godt, deltar du mer aktivt i demokratiet».

Midt i denne trenden som prøver å ta tilbake bokens plass i samfunnet, ser rikskringkasteren NRK ut til å gå motsatt vei. Nå vil kanalen kutte faste bokkritikere, for å ha frilansere i stedet. Redaksjonssjef i NRKs kulturavdeling, Elisabet Davidsen, sier hun ikke tror det litterære fagmiljøet i NRK vil tape på å ha færre fast ansatte.

NRKs kutt av faste bokanmeldere er symptomatisk for hvordan kanalen har strevd med bokstoffet over lang tid.

Det er en underlig form for nytale. Det er vanskelig å følge Davidsens resonnement, og nærmest umulig å se for seg at det samme ville blitt uttalt av NRKs ledere i sports- eller nyhetsavdelingene. Å ha folk med kompetanse på et fagfelt i full jobb på innsiden av redaksjonen vil selvfølgelig være mer positivt, enn å ha frilansere på korte og usikre kontrakter. Det sier seg selv.

Falitterklæring av NRK

NRKs kutt av faste bokanmeldere er symptomatisk for hvordan kanalen har strevd med bokstoffet over lang tid. Egentlig er det noe oppsiktsvekkende at NRK ikke har klart å skape en skikkelig litteratursatsning, ettersom for eksempel Klassekampen har greid å gjøre stor suksess med sitt litteraturstoff. I motsetning til Klassekampen har NRK enorme ressurser, men kanalen har likevel ikke klart å eksempelvis etablere et fast program på TV som tar for seg bøker og litteratur. Når det nå kuttes ytterligere, vitner det om noe nær en fallitterklæring.

NRKs valg om å kutte i sine faste litteraturkritikere skjer samtidig som det satses på bokproduksjon og bok som forbruksvare. Det sier kanskje noe om kanalens syn på at det ikke er så viktig hvordan vi skal forstå bøkene vi leser. Kuttet i faste anmeldere bør sporenstreks bli omgjort.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder