Leder

RU-retorikken er ikke bare forkastelig, men også farlig

Det hjelper ikke å beklage ordbruken når det du mener er farlig. Mye tyder på at RU-leder Amrit Kaurs holdninger er mer enn problematiske.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den ferske lederen av Rød Ungdom, Amrit Kaur, har beklaget uttalelsene hun kom med i en Tiktok-video fredag. Der stemplet hun statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre som terrorist, sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen. Kaur har senere beklaget at hun kalte Støre terrorist, men opprettholdt anklagen mot både Stoltenberg og Tangen. RU-lederen har fått hard fortjent og hard medfart i etterkant av uttalelsene. En av tingene hun har beklaget, er at hentydningene fra Rød Ungdom om at AUF bruker et såkalt «Utøya-kort» i sine reaksjoner.

Norge har stilt seg på palestinernes side

Det burde være unødvendig å si nå, men det finnes selvsagt ikke noe «Utøya-kort». AUF ble angrepet 22. juli 2011 av en høyreekstrem terrorist.

Å holde Norge medansvarlige for krigføringen i Gaza er ikke bare en grov feilslutning. Det kan, som PST skriver, i ytterste konsekvens bidra til å legitimere Norge som et mål for ekstremister.

Det som er mest skremmende med Kaurs uttalelser, er ikke nødvendigvis ordbruken, men holdningene som ligger bak. Den viser en holdning til den israelsk-palestinske konflikten som ikke baserer seg på fakta, for eksempel når Kaur opprettholder terrorist-anklagen mot Jens Stoltenberg og Nicolai Tangen. Nato er ikke del av krigføringen i Midtøsten, og Norge er et av de landene i verden som i sterkest grad har stilt seg på palestinernes side.

Ideologiske vrangforestillinger

Da PST i februar kom med sin trusselvurdering skrev organisasjonen at ekstreme islamister tolker Israels krigføring mot Hamas som en del av den vestlig militære krigføringen mot muslimer og okkupasjon av muslimsk land. PST skrev også at «mange mener også at Israel får moralsk og militær støtte fra en allianse av vestlige land. På tross av norske myndigheters uttalte støtte til våpenhvile på Gaza, vil de fleste islamister definere Norge som en del av den vestlige militære krigføringen og dermed som et potensielt mål». Kaur og Rød Ungdom er ikke ekstreme islamister med terrorplaner mot Norge. Likevel deler de den ideologiske vrangforestillingen om at Norge deltar i krigen mellom israelere og palestinere på israelsk side.

Alle som forventer å delta i en seriøs og opplyst debatt om norsk utenrikspolitikk må holde seg unna å komme med påstander som ikke har rot i virkeligheten. Å holde Norge medansvarlige for krigføringen i Gaza er ikke bare en grov feilslutning. Det kan, som PST skriver, i ytterste konsekvens bidra til å legitimere Norge som et mål for ekstremister og terrorhandlinger.Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder