Leder

Å velge mammon foran Gud

Det som ikke kan måles i kroner og øre, er like fullt avhengig av kroner og øre.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Høyre sier om seg selv at det er et konservativt parti. Det bør blant annet innebære at eventuelle endringer i samfunnet skal skje gradvis og i kontinuitet med gårsdagen. Dette kommer av at man har tillit til at mennesker før oss har bygget opp verdifulle ting. De bør ikke demonteres uten grundig overveielse, de kan ta lang tid å bygge opp igjen, hvis i det hele tatt.

Høyre varsler nå en slanking av trosstøtten om Høyre får regjeringsmakt. At Høyre dermed bryter med den tverrpolitiske devisen om en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk er én sak. Men de bryter også sin egen tradisjon for kulturkonservatisme.

Å støtte kirker og andre trossamfunn koster mer enn ord og lover, det koster penger

Skille verdier og penger

Ofte blir verdipolitikk isolert som et eget felt i norsk politisk debatt. Spørsmål om bioteknologi, livets begynnelse og avslutning kan liksom håndteres i et eget rom, uberørt av statsbudsjett og millioner. Dermed trenger det ikke koste eller innbringe annet enn velgere å stå på konservative synspunkter i mange spørsmål.

Men tros- og livssynspolitikken er både verdipolitikk og økonomisk politikk. Å støtte kirker og andre trossamfunn koster mer enn ord og lover, det koster penger.

Det er Vårt Lands oppfatning at de pengene er noe samfunnet får tilbake i bøtter og spann, og at utgiftene relativt sett er lave sett opp mot andre institusjoner i samfunnet. En krone i trossamfunnssektoren rekker veldig mye lenger enn en krone i mange andre sektorer. En av grunnene til det, er den sterke religiøse tradisjonen for frivillighet i kombinasjon med andre ressurser. Den er det lett å ødelegge.

Tradisjon koster

Men også dersom statsfinansiert tro ikke rent faktisk hadde vært billigere enn alternativene, hadde Høyres utspill vært et brudd med deres overordnede politikk. Det er nemlig gjennom institusjonene at religionen overleverer fra generasjon til generasjon. Uten en ordentlig offentlig finansiering kan man være sikker på at alt som foregår i livssynsnorge får lavere kvalitet og lavere kvantitet. Dersom det er viktig for Høyre å ta vare på den tusen år lange kristne tradisjonen i Norge, må de bruke penger på det. Det som ikke kan måles i kroner og øre, er like fullt avhengig av kroner og øre.

Man kan ikke tjene både Gud og mammon, heter det i Skriften. Hva det betyr, varierer med tid og sted. Men det betyr i alle fall at i spørsmålet om gudstro er verdt penger, må svaret være ja, og hvis svaret er nei, er det mammon og ikke Gud man tjener.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder