Leder

EU vil stenge grensene for flyktningbarn

Det ligger an til at EU strammer inn grensene sine ytterligere, også for barn og ungdom. Selv om det er viktig med felles europeisk politikk går dette alt for langt, og kan være i strid med FN-konvensjonen om barns rettigheter.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land skrev nylig om at flere EU-land nå jobber med å godkjenne en migrasjons- og asylpakt som gir myndighetene lov til å holde barn internert ved yttergrensene, enten de er babyer eller tenåringer – noe som svekker vernet av enslige mindreårige asylsøkere.

Norske diplomater deltatt i møter

Dette skjer delvis etter hemmelig lobbyvirksomhet fra en gruppe EU-land ledet av Frankrike. Norge er ikke formelt med i EUs asyl- og flyktningpolitikk, men er i passfrihetsområdet Schengen. Norske diplomater har deltatt og iblant tatt ordet i møter der migrasjons- og asylpakten er blitt meislet ut.

Saken baserer seg på konfidensielle dokumenter som Investigate Europe har fått tilgang til. Disse dokumentene avslører hvordan Frankrike og Nederland, sammen med blant andre Danmark, Malta og Tsjekkia, presset forhandlerne til å skjerpe tiltak i migrasjons- og asylpakten. Det har vært et problem at noen land har stengt sine grenser helt, mens land i middelhavsregionen har imot svært mange flyktninger fra land i krig og konflikt, men også klimaflyktninger fra sør.

En slik felles migrasjonsavtale har vært lenge vært etterspurt i flere europeiske land og har vært diskutert i årevis.

Det framstår som om Norge nå er i ferd med å gi støtte til denne avtalen. Vi håper regjeringen besinner seg og spiller inn motforestillinger. Å behandle barn på denne måten er svært etisk kritikkverdig.

Regjeringen applauderer

Støre-regjeringen applauderer nå avtalen som er i ferd med å komme: «Det er positivt at EU har lykkes i å komme til politisk enighet om pakten for migrasjon og asyl. Dette er en historisk milepæl i samarbeidet på feltet. Håndteringen av ulike kriser har vist at det er helt nødvendig at de europeiske landene samarbeider om migrasjonshåndtering.» Det sier statssekretær i Justisdepartementet Even Eriksen (Ap), i en e-post til Vårt Land.

Den avtalen regjeringen applauderer ligger for øyeblikket an til å inneholde en rekke tiltak som er svært urovekkende. Slik lyder noen av formuleringene: Barn som kommer alene fra «trygge land» eller bevisst villeder myndighetene med usann informasjon, kan få søknaden behandlet i et hurtigspor på tre måneder, men ikke på grensen. Biometriske fingeravtrykk kan tas på barn ned til seks år, mens det tidligere har vært lov bare på barn over 14. Det kan brukes tvang mot barn som nekter å la seg registrere.

Behandles som voksne

Barn blir her behandlet som voksne mennesker, som «bevist villeder myndigheter.» Når barn blir behandlet slik er det åpenbart at det kan være i strid med barns rettigheter, slik FN og flere organisasjoner peker på. Amnesty International spår at dette vil føre til en «bølge av lidelse hvert skritt på reisen».

Det framstår som om Norge nå er i ferd med å gi støtte til denne avtalen. Vi håper regjeringen besinner seg og spiller inn motforestillinger. Å behandle barn på denne måten er svært etisk kritikkverdig.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder