Leder

Čájet sámi vuoiŋŋa!

Mii eat ábut gártat dakkár dillái ahte sámit geat čuoččuhit iežaset vuoigatvuođaid navdojuvvojit riidás ja nággáris olmmožin. Dan sii eai leat.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Máŋgga áigodagas Norgga historjjás lea sámegiella ja sámi identitehta adnon riidovuloš áššin. Dat lea dagahan ahte olu sámit leat čiegadan iežaset duogáža.

Olu lea dan geažil manahuvvon, nu go Duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna dokumenterii diibmá. Maŋŋel mannan jagi olu vuostálasvuođaid sámi beroštumiid ja stuoraservodaga gaskka, berret mii, stuoraservodat, dál geahčastit dobbelii.

Ovdamearkka dihte bieggamilluid ja boazoguohtuneatnamiid riiddus Fovses leat Sámi beroštumit badjelgehččojuvvon. Dat ii leat dohkálaš. Mii eat ábut gártat dakkár dillái ahte sámit geat čuoččuhit iežaset vuoigatvuođaid navdojuvvojit riidás ja nággáris olmmožin. Dan sii eai leat.

Ovtta nuppi háve leat stuoraservodaga beroštumit mannan ovdalii sámi beroštumiid. Sámeálbmotbeaivvi oktavuođas sáhttit mii vuđoleappot jurdilit min oktasaš ovddasvástádusa birra sihkkarastit álgoálbmoga vuoigatvuođaid Norggas.

Odne lea sámeálbmotbeaivi. Lihkku beivviin!

Vis samisk ånd

I mange perioder av norsk historie har samisk språk og identitet blitt oppfattet som noe konfliktfylt. Det har ført til at mange samer har skjult sin identitet. Mye har gått tapt, slik Sannhets- og forsoningskommisjonen dokumenterte i fjor.

Etter et år med mye strid mellom samiske interesser og storsamfunnet, er det nå på tide at vi som storsamfunn hever blikket. Samiske interesser, for eksempel i striden om vindmøllene og beiteområdene på Fosen, har lenge blitt neglisjert. Det er ikke akseptabelt.

Vi må ikke havne der at samer som står på sine rettigheter risikerer å bli oppfattet som konfliktsøkende eller kranglete. Det er de ikke.

Gang på gang har storsamfunnets interesser gått foran samenes interesser. I forbindelse med samefolkets dag kan vi bruke anledningen til å tenke en ekstra gang over vårt felles ansvar til å sikre urfolks rettigheter i Norge.

I dag er samefolkets dag. Gratulerer med dagen!


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder