Leder

«Også i Norge må vi forberede oss på krig»

At både forsvaret, myndigheter og befolkning har en god beredskap er den viktigste forsikringen vi har. Derfor har den svenske forsvarssjefen helt rett når han sier at svenskene må forberede seg på krig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

På den svenske forsvarskonferansen Folk och försvar gikk den svenske forsvarssjefen Michael Bydén ut med budskapet om at alle svensker må forberede seg på krig. «På individnivå må man mentalt forberede seg», utdypet Bydén til svensk TV 4. Ifølge den svenske forsvarsledelsen ser ikke sikkerhetssituasjonen i Europa og verden ut til å endre seg til det bedre i 2024.

Forsvarsminister Pål Jonson (Moderaterna) nyanserte budskapet noe. Han mener regjeringens retorikk ikke nærmer seg alarmisme: «Jeg synes ikke folk skal være redde, men at man skal være klar over at sikkerhetssituasjonen har forverret seg. Det vil påvirke vår nasjonale økonomi. Det vil også påvirke behovet for å bygge opp totalforsvaret raskere. Det kommer også til å påvirke enkeltpersoner», sier han til Altinget.

Den dagen krigen med Ukraina er over vil det ta noe få år for Russland å bygge opp igjen forsvaret. Dette vil være en risiko for alle de nordiske landene.

Krigsfare i Norge

Vår egen forsvarssjef Eirik Kristoffersen har ikke gått så langt som sin svenske kollega. Han er langt mer tilbakeholden. Likevel uttalte han følgende til Dagbladet i høst: «Sikkerhetssituasjonen for Norge er forandret, etter russernes invasjon i Ukraina». Han understreket samtidig at det et viktig for Norges sikkerhet at Finland – og snart Sverige – blir en del av Nato.

Når Kristoffersen peker på at sikkerhetssituasjonen er forandret handler det blant annet om at vårt største naboland Russland har vist vilje til aggresjon mot et mindre naboland. Det er ingenting som tyder på at Russland vil angripe Norge og Sverige nå, men slik vi har erfart kan situasjonen endres.

Den dagen krigen med Ukraina er over vil det ta bare noen få år for Russland å bygge opp igjen forsvaret. Da vil landet igjen ha kapasitet til å true naboland. Dersom Trump skulle blitt president i USA er det frykt for at alliansen kan svekkes. Det vil være en dramatisk og alvorlig situasjon for Norge og Europa.

Høy beredskap er viktig

Er det én ting vi har lært i dette landet, så er det at nedrusting og alenegang er risikabelt. Det erfarte Norge under andre verdenskrig. Men selv om vi er medlem i Nato, så er det frykt for at alliansens samhold ikke vil være sterkt nok. Vi og våre allierte i Nato og EU sliter også med å levere nok våpen og ammunisjon til Ukraina. Forsvarsindustrien i verdens rikeste og antatt mektigste samling land står i fare for å bli slått av Russland, Iran og Nord-Korea.

Dersom vi skal holde Norge fritt og demokratisk i tiårene som kommer må vi derfor forberede oss på krig, selv hvor lite vi ønsker det. At både Forsvaret, myndigheter og befolkning har en god og planlagt beredskap er den viktigste forsikringen vi har. Akkurat det har den svenske forsvarssjefen helt rett i.

Krig i Norge er en forferdelig, men absolutt ikke utenkelig tanke.Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder