Leder

Feilrettet kritikk

Dersom Den norske kirke skal oppnå høyere valgdeltakelse, må den først oppnå høyere kirkelig engasjement.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Åpen folkekirke har evaluert årets kirkevalg, og sendt Den norske kirke et brev. Det inneholder kommentarer om og kritikk av hvordan valgavviklingen har gått for seg. Vårt Land skriver i dag om valglistens kritikk.

Ved valget var oppslutningen 9,07 prosent. Det er en nedgang fra forrige valg, der 12,6 prosent deltok. Flere har påpekt at tallene er bekymringsverdig lave. Antakelig har det en viss sammenheng med at det brede lag av medlemsmassen ikke oppfattet at én stor, viktig sak sto på spill ved dette valget. Kirkevalget i 2015 fremsto som et valg om likekjønnet vigsel, og engasjerte rimelig godt.

Kritikk

En kunne tenke at årets valg ville få drahjelp av at det i år var flere valglister enn tidligere. At det finnes flere valgmuligheter gjør sjansen større for at den enkelte finner én eller flere representanter som passer deres profil. Dette har imidlertid ikke gitt noen utslag som er mulig å avlese av tallene. Også muligheten for digitalt valg kunne gitt en oppsving: Nesten tre ganger så mange forhåndsstemte enn tidligere. Like fullt var valget altså ingen oppslutningssuksess.

Åpen folkekirke mener at kommunikasjonen og bevisstgjøringen rundt valget var for dårlig, og at det først og fremst er Den norske kirkes sentralorganisasjon som skal lastes for det. I tillegg peker de blant annet på dårlig og treig kommunikasjon av valgresultatene.

Imidlertid antydes det at det statlige Valgdirektoratet kunne ha spilt en informasjonsrolle ved kirkevalget. Valgdirektoratet på sin side avviser at de har noe ansvar i gjennomføringen av kirkevalget. Også NRK blir, som statlig mediehus, kritisert for å ikke ha dekket valget godt nok.

Vi vet hva som er årsaken til at medlemmer ikke stemmer ved kirkevalg: Det er ikke viktig for dem

Årsaksforklaringer

De fleste kirkefolk er skuffet over valgdeltakelsen. Men som kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen har påpekt, handler ikke de lave tallene om at folk ikke har kjent til at det var valg. De har visst om det, men like fullt latt være å stemme. En av forklaringene Vad Nilsen spekulerer i, er om det ville utgjort stor forskjell om det hadde blitt sendt ut valgkort, digitalt eller i posten.

Men vi vet hva som er årsaken til at medlemmer ikke stemmer: Det er ikke viktig for dem. Kanskje fordi de ikke bryr seg så mye om kirken, men i alle fall fordi de ikke bryr seg så mye om kirkepolitikk. Det generelle kirkelige engasjementet er lavere enn man kunne ønske seg, og det engasjementet som finnes får ikke utslag i stemmelyst. Folks kirkelige liv påvirkes i liten grad av kirkepolitikken.

Dersom Den norske kirke skal oppnå høyere valgdeltakelse, må den først oppnå høyere kirkelig engasjement. Der har også Åpen folkekirke sin viktigste jobb å gjøre.Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder